Lämpöpumppujen myynti normalisoitui

Vuonna 2023 myytiin vähän vajaat 120 000 lämpöpumppua. Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n tilastojen mukaan lämpöpumppujen myynti laski 40 prosenttia huippuvuoden 2022 yli 50 prosentin nousun jälkeen.

Vuonna 2023 myynnin normalisoitumiseen vuoden 2021 tasolle vaikutti edellisen todellisen huippuvuoden lisäksi rakentamisen hiipuminen, korkojen nousu sekä talouden ja kotitalouksien investointi-ilmapiirin synkistyminen.

Ilmalämpöpumppuja myytiin 90 000 ja ilmavesilämpöpumppuja 12 000. Maalämpöpumppusektori oli ainoa, joka pysyi 12 000 pumpun asennusmäärällä edellisen huippuvuoden tasolla. Pientalojen poistoilmalämpöpumput kärsivät pientalojen rakentamisvauhdin hiipumisesta. Niitä myytiin vuonna 2023 reilut 2 500.

Lämpöpumppualan tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin erittäin hyvät. Energianhinnan nousu ja vaihtelu, halu mahdollisimman riippumattomiin lämmitysratkaisuihin satavat lämpöpumppujen laariin. Öljyn, kaasun, kaukolämmön ja sähkön hinnan nousun vuoksi lämpöpumppujen kannattavuus on parantunut entisestään.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!