Lämpöpumppujen myynti kasvoi 25 prosenttia

Suomen 1,2 miljoonaa lämpöpumppua tuottavat jo lähes 20 % lämmityksestä. Markkina kasvoi vuonna 2021 yli 25 prosenttia.

Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n tilastojen mukaan viime vuonna asennettiin 130 000 lämpöpumppua ja niihin investoitiin 800 miljoonaa euroa. Suurin investoriryhmä oli pientalojen ja kerrostalojen omistajat.

Suomen reilun 1,2 miljoonan lämpöpumpun investoinnin kokonaisarvo on jo seitsemän miljardia euroa. Vuonna 2021 kaikentyyppisten lämpöpumppujen myynti kasvoi.

Osittain öljykattiloiden vaihtotuen siivittämänä suurimmat kasvuluvut saavutettiin ilma-vesilämpöpumpuille (IVLP), peräti yli 50 %. Vuonna 2021 niitä myytiin 12 500. Myös maalämpöpumppumarkkina (MLP) kasvoi ripeästi lähes 10 000 pumppuun. Niitä asennettiin pientalojen lisäksi entistä enemmän isoihin kohteisiin, kuten kerrostaloihin, palvelurakennuksiin, mutta myös alue- ja kaukolämmön ja jäähdytyksen tuotantoon. Maalämpöjärjestelmien euromääräinen kasvu oli noin 20 %.

Lämmön talteenotto yleistyy

Hukkalämpöjen talteenotto lisääntyi paitsi isoissa teollisuuden, jätevesien, yms. talteenottokohteissa niin myös kerrostalojen poistoilman talteenotossa. Reilu 500 kerrostaloa alkoi säästää jopa 50 % kaukolämpöä poistoilmalämpöpumpulla (PILP) ja hyvin monet niistä siirtyivät kokonaan pois kaukolämmöstä joko maalämmön tai yhdistetyn poistoilma- ja maalämpöpumpun käyttäjiksi. Pientaloissa poistoilmalämpöpumput menevät pääosin uusiin taloihin. Myös siinä sektorissa oli hyvä 20 % kasvu.

Ilmalämpöpumppujen (ILP) asennusmäärä puhkaisi viime vuonna jo 100 000 kappaleen rajan. Jäähdytyksen yleistyminen kerrostaloissa lisäsi ennestään kuumaa ilmalämpöpumppumarkkinaa. Valtaosa ilmalämpöpumpuista menee kuitenkin sähkölämmitteisten talojen ja vapaa-ajan asuntojen lämmityssähkön säästäjiksi. Toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen SULPUsta arvioi, että kerrostalojen jäähdytys-ILPien osuus on 10 – 15 % ILP-markkinasta.