Lämpökuvausopit yksiin kansiin

Sähköinfon tekninen asiantuntija Henrik Rousku opasti Metropoliassa sähköinsinööriksi opiskelevaa Alexandra Maltuschia lämpökameran käyttöön.
Sähköinfon tekninen asiantuntija Henrik Rousku opasti Metropoliassa sähköinsinööriksi opiskelevaa Alexandra Maltuschia lämpökameran käyttöön.

Suomen ensimmäinen kirja sähkölaitteistojen lämpökuvauksesta ilmestyy syksyllä. Kirja syventää lämpökuvauskurssien oppeja ja auttaa tulkitsemaan lämpökuvia oikein.

SM Extra audioartikkelit

Sähkölaitteistojen lämpökuvaajien on ollut mahdollista saada lämpökuvaajapätevyys LK1 tai LK2 jo parin vuoden ajan. Sertifiointijärjestelmän taustalla oli vakuutusyhtiöiden tarve saada luotettavia lämpökuvauksen ammattilaisia sähkölaitteistoista johtuvien palojen ennaltaehkäisyyn. Oikein tehtynä ja tulkittuna lämpökuvaus onkin erinomainen apu ennakoivaan kunnossapitoon, vian etsintään ja laitteistojen häiriöiden tutkimiseen.

– Jos sähköala ei ole tuttu, kuvista tulee tehtyä helposti virhetulkintoja ja vikoja saattaa jäädä huomaamatta. Siksi Finanssialan keskusliitto halusi, että sähkölaitteiden lämpökuvauksia alkavat tehdä nimenomaan sähköalan ammattilaiset, Sähköinfon tekninen asiantuntija Henrik Rousku taustoittaa.

Lähiaikoina ilmestyvä kirja on tarkoitettu oppaaksi ja koulutusta syventäväksi tietopaketiksi kaikille, jotka tekevät lämpökuvauksia. Sen ovat kirjoittaneet lämpökuvauksen parhaimpiin suomalaisasiantuntijoihin kuuluva Fluke Finlandin Mika Hietanen, Henrik Rousku, SETI Oy:n pääarvioija Arto Kari, DI Juha Alhainen SSEP Finland Oy:stä sekä Sähköinfon tekninen johtaja Esa Tiainen.

– Kameran käytön lisäksi lämpökuvauksessa on osattava soveltaa muun muassa termodynamiikan lakeja. Siksi kirjassa esitellään sekä termodynamiikan teoriaa että niitä käytännön seikkoja, joita nimenomaan sähkölaitteiston lämpökuvauksessa tulee huomioida, Rousku kertoo.

Sähkölaitteiston lämpenemistä ja siitä aiheutuvia ongelmia käsitellään laajasti havainnollisine kuvineen. Valitut kuvat auttavat ymmärtämään lämpökuvien tulkintaa eri tilanteissa. Kuvia on saatu runsaasti todellisista tilanteista muun muassa IF:ltä.

Kirjaan tulee myös ohjeet hyvän lämpökuvausraportin laatimiseen sekä sopimuslomakepohjia ja raporttien malleja.

Sari Alhava, teksti
Mikko Arvinen, kuvat

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!