Lämpökuvaus kiinnostaa yhä useampia

Henrik Rouskun mukaan lämpökameroiden käyttö on arkipäiväistymässä osaksi sähkölaitteistojen normaalia kunnossapitotoimintaa.
Henrik Rouskun mukaan lämpökameroiden käyttö on arkipäiväistymässä osaksi sähkölaitteistojen normaalia kunnossapitotoimintaa.

Sähköinfon vuoden 2016 neljännelle, Espoon Leppävaarassa 1.11. pidetylle sähkölaitteiston lämpökuvauskurssille osallistui reilut parikymmentä sähköalan ammattilaista.

SM Extra audioartikkelit

Lämpökuvauskursseja vuodesta 2014 lähtien vetäneen Sähköinfon teknisen asiantuntijan Henrik Rouskun mukaan kursseille on osallistunut tähän mennessä pääasiassa sähköurakoitsijoita, sähkölaitteistojen tarkastajia, kunnossapitopuolen ammattilaisia sekä teollisuuden laitteistojen hoitajia, mutta tänä vuonna kursseille on tullut myös verkonrakennusalan ammattilaisia.

– Lämpökuvausta voi käyttää yhtä hyvin keski- ja suurjännitelaitteistojen tarkastuksiin kuin pienjännitepuolellakin. Ilmeisesti tilaajapuoli on alkanut heräämään nyt pienellä viiveellä ja lämpökuvauksia kysytään jatkuvasti enemmän. Moniin yrityksiin on ostettu viime aikoina uusia kameroita, ja niiden käyttö kannattaa tietenkin opetella kunnolla ennen töiden aloitusta, Rousku sanoo.

Lämpeneminen on yleensä normaalia Rouskun mukaan lämpökuvauksessa pitää kiinnittää huomiota erityisesti komponenttien lämpötilapoikkeamiin.

Lämpökuvaus on helppoa, mutta
kuvien tulkinta vaatii runsaasti
osaamista.

– Lämpötilan nousu kertoo aina jostakin, mutta kokemus opettaa päättelemään, mikä komponenttien lämpeneminen on normaalia ja mikä ei, Rousku sanoi.

Sähköinfon kurssilla kameroiden toimintaa ja ominaisuuksia esitelleen Fluke Finland Oy:n myyntipäällikkö Mika Hietasen mukaan lämpökameroita on käytetty jo pitkään sähkölaitteistojen tarkastuksessa, mutta viimeisten viiden vuoden aikana laitteiden kysyntä on lisääntynyt huomattavasti.

– Lämpökameroiden käyttö on arkipäiväistymässä osaksi normaalia sähkölaitteistojen kunnossapitotoimintaa, Hietanen sanoi.

Sähköinfon kursseilla keskitytään enemmän kiinteistöjen ja teollisuuden laitteistoihin kuin keskijänniteverkkoihin, mutta kaikkiin lämpökameroilla tehtäviin tarkastuksiin pätevät samat perusperiaatteet. Ensiksi pitää tietää mitattavien komponenttien sallitut toimintalämpötilat mittausolosuhteissa, minkä jälkeen pitää osata arvioida, mikä on normaalia lämpenemistä ja mikä ei.

Lämpökuvausohjeet ST-kortistossa

ST-kortiston 24-sivuisessa sähkölaitteistojen lämpökuvauskortissa ST 53.62 esitellään esimerkiksi laitestandardeja ja sähkölaitteille tyypillisiä toimintalämpötiloja. Lämpökuvauksella pyritään löytämään sähkökomponenttien suunnitellusta toiminnasta poikkeavia tilanteita, kuten ylikuormituksia, löystyneitä liitoksia ja väärin mitoitettuja komponentteja. Koska sähkökomponenttien lämpötilat ovat sidoksissa niiden kuormitusvirtaan, on kuormitustilan määrittäminen tärkeää myös lämpökameran kuvia tulkittaessa.

Lisätietoja Sähköinfon lämpökuvauskursseista:

Kauppa.sahkoinfo.fi/product/1172