Lämmöstä syntyy sähköä Juvalla

Lempeä lämpö oy investoi uuteen ORC-teknologiaan (organic rankine cycle), jonka avulla pystytään tuottamaan lämmöstä sähköä.

SM Extra audioartikkelit

Lämpökeskukset ovat riippuvaisia sähköverkon toiminnasta, koska toimiakseen laitokset tarvitsevat sähköä. ORC-laitteiston avulla pyritään tuottamaan Juvan lämpökeskuksen omakäyttösähkö. Investoinnilla parannetaan lämpölaitoksen energiatehokkuutta.

ORC-laitteiston toimittaa ruotsalainen yhtiö Againity. Juvan lämpölaitoksen ORC-laitteisto tulee olemaan toinen Suomessa sijaitseva laitteisto. Ruotsissa laitteistoja on käytössä jo yli 50:ssä lämpö- ja teollisuuslaitoksessa.

Miten laitteisto toimii?

ORC-laitteiston avulla höyrystetään kylmäainetta, joka pyörittää turbiinia ja generaattoria tuottaen sähköä. Yleensä sähköntuotantoon tarvitaan hyvin korkeita lämpötiloja, mutta ORC-laitteiston kylmäaineen höyrystämiseen riittää lämpökeskuksen kattilasta lähtevän kaukolämmön menoveden lämpötila. Prosessissa syntyy sähkön lisäksi lämpöä, joka otetaan talteen kaukolämpöverkkoon.

ORC-laitteiston myötä Lempeän lämmön Juvan lämpölaitoksen omakäyttösähkö pystytään tuottamaan suurilta osin kaukolämmön menovettä hyödyntäen. Tämä lisää laitoksen energiatehokkuutta ja alentaa kustannuksia. Hankinta vahvistaa Lempeän lämmön uusiutuvan energian käyttöä, kun kaukolämpö ja laitoksen tarvitsema sähkö tuotetaan biopolttoaineilla.

”ORC-laitteisto mahdollistaa pienimuotoisen, kestävän ja ympäristöystävällisen sähköntuotannon lämpölaitoksen omiin tarpeisiin. Hanke on myös taloudellisesti kannattava, sillä omakäyttösähkön tuottaminen minimoi sähkön hankintakulut. Lisäksi hankinta antaa vahvaa näyttöä sille, että teknologisen kehityksen myötä energiantuotantoprosesseja voidaan edelleen tehostaa”, laitteiston hankinnasta vastaava projektipäällikkö Juhani Karjalainen sanoo.

Uusi ORC-laitteisto asennetaan Juvan lämpölaitokselle lokakuun lopussa.