Laadukasta energianhallintaa

Marko Utriainen. Kuva Mikko Käkelä.
Marko Utriainen, Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry.

Sähkömaailma-lehden pääkirjoitus, lokakuu 2023.

Tunnetko yrityksesi energiataseen? Onko teillä energiansäästöohjelma? Tiedätkö, miten itse vaikutat omilla valinnoillasi työpaikkanne energiankulutukseen? Kannustetaanko sinua siihen edes? Johdetaanko yrityksessäsi energianhallintaa ylipäänsä? Kannattaisiko?

Ehdottomasti kyllä!

Suomenniemen olemassa olevassa teollisten yritysten kiinteistökannassa piilee valtava energiansäästöpotentiaali. Energian hinnan nousun myötä yrityksissä pohditaan yhä enemmissä määrin, miten eri energiaremontilla saataisiin järkeviä isoja säästöjä aikaiseksi. Haetaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa omista prosesseista syntyvää hukkaenergiaa voidaan hyödyntää.

Investoidaan uusiutuviin energiamuotoihin, esimerkiksi aurinkovoimaloihin, hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Isot energiaremontit ovat tarpeen ja niitä pitää ilman muuta toteuttaa.

Merkittävää energiansäästöä voidaan aikaansaada myös pienistä puroista. Energiatehokkuutta pitäisikin itse asiassa jokaisessa yrityksessä tehostaa ns. jatkuvan parantamisen mallilla. Toiminnan laatuun panostavat yritykset ovat jo pitkään soveltaneet tuttuja, johtamiseen liittyviä, kansainvälisiä ISO-standardeja. Suhteellisen tuore energianhallinnan ISO 50001 -standardi on syystäkin viime aikoina nostanut päätään, ja valveutuneet yritykset ottavat tätä käyttöön luodakseen itselleen tavoitteellisen prosessin energiatehokkuuden parantamiseksi – pienin askelin joka päivä. Samalla energiatehokkuuden hallinta vastuutetaan laadun lailla jokaiselle yrityksen työntekijälle.

Jos et ole vielä kyseiseen standardin sisältöön tutustunut, tee se viimeistään nyt. Pohdi, onko yrityksesi ottanut jo standardissa mainittuja askeleita energianhallinnan saralla. Mieti keinoja, joilla nostaa energiatehokkuuden johtaminen agendalle. Miten luoda vaikuttava arjessa elävä jokaista työntekijää osallistava ohjelma, jolla energiatehokkuus paranee hetki hetkeltä.

Jokainen yritys, pieni ja suuri, tarvitaan mukaan energiansäästötalkoisiin. Jokainen yksilö voi näihin talkoisiin osallistua. Tarvitaan vain laadukasta energianhallinnan johtamista.

Marko Utriainen

Kirjoittaja on Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!