Kylmä- ja lämpöpumppualan lakimuutoksista ei tarvitse huolestua

Maaliskuun alussa kaikissa EU-maissa voimaan tullut uusi F-kaasuasetus tuo paljon muutoksia kylmäaineisiin ja -laitteisiin, mutta laitteiden käyttäjien ei tarvitse olla huolissaan. Uusia laitteita tulee olemaan saatavilla ja vanhoja laitteita saa käyttää ja huoltaa.

SM Extra audioartikkelit

Ilmastoa voimakkaasti lämmittävien fluorattujen kasvihuonekaasujen eli niin sanottujen F-kaasujen päästöjä vähennetään merkittävästi uudella F-kaasuasetuksella, joka astui voimaan 11.3.2024. Sen seurauksena lämpöpumput ja kylmälaitteet siirtyvät vähitellen käyttämään ympäristöystävällisempiä, ilmastoa vähemmän lämmittäviä kylmäaineita.

”Olemassa olevan laitekannan ylläpito ja huolto on mahdollistettu uudessa asetuksessa eli nykyisten laitteiden käyttäjien ei tarvitse olla huolissaan omien laitteiden suunnitellun elinkaaren aikana”, Suomen kylmäliikkeiden liiton toimitusjohtaja Pauli Tarna kertoo.

”Laitetarjontaan, laitteiden tehokkuuteen ja järjestelmien hintoihin kylmäaineiden muuttuminen ei aiheuta merkittäviä muutoksia”, hän tiivistää.

Kylmä- ja lämpöpumppualalle uusi F-kaasuasetus tuo paljon muutoksia. Siksi alan koulutuksen kehittäminen on myös huomioitu uudessa lainsäädännössä.

”Alan toimijoilta vaaditaan paljon uutta osaamista. Lisäksi uuden F-kaasuasetuksen seurauksena kylmäaineita käsittelevien pätevyysvaatimukset laajenevat koskemaan kaikkia fluorattuja kylmäaineita ja vaihtoehtoisia, myös luonnollisia kylmäaineita. Koulutus ja pätevöitymisjärjestelmä muuttuvat vastaamaan uusia vaatimuksia”, Tarna ja Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen sanovat.