Kuinka voi hyödyntää tekoälyä?

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Esa Tiainen.

Sähkömaailma Extran pääkirjoitus, maaliskuu 2023.

Viime aikoina on kohistu Chat GPT:n esittelemästä avoimen tekoälysovelluksen kyvystä tuottaa ymmärrettävää tekstiä aina runoudesta lehtien pääkirjoituksiin. Tekoäly, AI tai miksi sitä nyt kutsutaan, mahdollistaa rutiininomaisten tehtävien siirtämisen ihmiseltä koneelle ja sitä kautta resursseja voidaan vapauttaa tekemiseen, johon tekoäly ei vielä kykene.

Kuinka sähköurakoitsija voisi hyödyntää tekoälyä? Kysytäänpä asiaa tekoälyltä. Se vastaa, että sähköurakoitsijana voit hyödyntää tekoälyä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Käytön johtajan ja Sähkötöiden johtajan päivät tulevat taas.

  1. Automaattinen dokumentointi: Voit käyttää tekoälyä dokumentoimaan sähköasennuksia ja varmistamaan, että kaikki asennukset ovat oikein merkittyjä ja dokumentoituja.
  2. Asiakaspalvelu: Voit käyttää tekoälyä apuna asiakaspalvelussa, jolloin voit tarjota nopeaa ja tehokasta palvelua asiakkaille.
  3. Tarjouslaskenta: Voit käyttää tekoälyä apuna tarjouslaskennassa, jolloin voit nopeasti laskea tarjouksia erilaisille sähköasennuksille ja tarjota asiakkaille tarkkoja hinta-arvioita.

Chat GPT antoi pari muutakin esimerkkiä, mutta kovin konkreettisia nämä vastaukset eivät vielä olleet. Pelot siitä, että tekoäly tekisi monen asiantuntijan työn tarpeettomaksi, lienevät vahvasti liioiteltuja.

Mielenkiintoista on kuitenkin odottaa, millä nopeudella tekoälysovellukset edelleen yleistyvät, ja miten se vaikuttaa yhteiskuntaan. Toivottavasti tämä kehitys onnistuu ilman minkään uuden kriisin aiheuttamaa painetta.

”Pelot siitä, että tekoäly tekisi monen asiantuntijan työn tarpeettomaksi, lienevät vahvasti liioiteltuja.

Vuosi 2022 jäi historiaan yhtenä synkimmistä vuosikymmeniin eikä tämän vuoden 2023 saldoa ole vielä kovin pitkää aikaa kasattu, mutta toivottavasti suunta ainakin kääntyy. Ehkä tämän lehden ilmestymisen aikoihin OL3 lopultakin alkaa tuottaa tasaisella 1 600 MW teholla sähköä verkkoon. Ehkä sähkön hinta palautuu vuoden aikana lähemmäksi alkuvuoden 2022 tasoa.

Kaikkein suurin ´ehkä´ – ja samalla myös toive – olisi kuitenkin, että Venäjän vuosi sitten käynnistämä sota loppuisi mahdollisimman pian. Toisena isona epävarmuuden aiheena ja toiveena olisi, että ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen tähtäävät toimet otettaisiin tosissaan ja tuloksia alkaisi näkyä.

Tässä lehdessä projektikohteena esitellään Lainion lumihotellia ja sen sähköistystä. Vaikkei kohde sähköistykseltään ole mitenkään laaja, on se selkeästi omalaatuinen ja erilainen. Vuosittain vaihtuvassa toteutuksessa valaistus korostaa hienoja jääveistoksia, joita hotelli sisältää.

Esa Tiainen

Sähkömaailma Extran päätoimittaja, Sähköinfo oy:n tekninen johtaja.