Kriittisten järjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjelmia ei aina noudateta

Vuonna 2023 Tukesin valvomilla toimialoilla toimivat hyväksytyt laitokset, valtuutetut laitokset ja valtuutetut tarkastajat tekivät noin 110 000 tarkastusta.

Tarkastuskohteita olivat muun muassa hissit ja nosto-ovet, sähkölaitteistot, palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot, painelaitteet ja mittauslaitteet sekä nestekaasulaitokset. Tarkastuslaitosten havaintojen perusteella turvallisuuden kannalta kriittisten laitteiden ja järjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjelmia ei aina noudateta.

Tarkastuslaitosten tekemien tarkastushavaintojen perusteella huollolle varattu aika ja huoltosopimuksen sisältö eivät aina kata laitteiston huolto- ja kunnossapito-ohjelmassa vaadittuja toimenpiteitä. Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että vasta huolletuista laitteistoista löytyy määräaikaistarkastuksissa puutteita, jotka olisi pitänyt tulla havaituksi ja korjatuksi normaalin huollon ja testauksen puitteissa.

Yhtenä osatekijänä on nähty huoltotoiminnan jatkuva kilpailutus, joka aiheuttaa sen, että huollosta ja kunnossapidosta joudutaan tinkimään, eikä näihin varata riittävästi aikaa tai resursseja. Tukes korostaa laitteistojen omistajien ja haltijoiden vastuuta laitteiden turvallisuudesta ja käyttökuntoisuudesta, vaikka huolto- ja kunnossapito sekä toiminnan ylläpito olisi ulkoistettu.

Tarkastuslaitosten tekemien tarkastusten perusteella vakavien ja välittömän vaaran vikojen määrä ei ole kasvanut. Useimmilla Tukesin valvomilla toimialoilla kyseisten vikojen taso on pysynyt matalalla, mutta esimerkiksi hissien osalta määrät ovat edelleen korkealla tasolla.

Lisäksi vakavia ja pieniä puutteita on kirjattu paljon muun muassa hissien ja pelastustoimen laitteiden tarkastuksissa. Useimmiten näiden havaintojen taustalla on puutteita huollossa, kunnossapidossa sekä asennuksissa, ja ne voivat vaarantaa laitteiden ja järjestelmien turvallisen käytön sekä aiheuttaa riskin ympäristölleen.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!