Striimauspalveluille riittää nyt kysyntää

Bright Finland oy:n Sami Heikkilä esittelee, miten studion valaistusta ohjataan valopöydältä. Kuva Suvi Elo.
Bright Finland oy:n Sami Heikkilä esittelee, miten studion valaistusta ohjataan valopöydältä. Kuva Suvi Elo.

Etäkokousten striimaus ja etenkin hybridikokoukset kasvattavat nyt audiovisuaalisia palveluita tuottavien yritysten bisnestä.

Teamsit, hybridikokoukset ja webinaarit ovat tulleet synonyymeiksi palavereille, kokouksille ja seminaareille. Osa niistä jää kustannussyistä varmasti rinnakkain käyttöön korona-ajan jälkeenkin, kun ihmiset voivat taas palata tavanomaisempiin kohtaamisiin ja tapahtumiin.

Turun päärautatieaseman tuntumassa sijaitseva kulttuuri- ja tapahtumakeskus Logomo on yhdessä Bright Finlandin kanssa toteuttanut tiloihinsa hybridikokousten järjestämiseen ja niiden etäseurantaan tarkoitetun modernin striimausstudion. Bright Finland on STUL:n jäsenjärjestö Avitan jäsenyritys.

– Hybriditapahtumissa osallistujat ja luennoitsijat voivat olla mukana paikan päällä tai osallistua siihen etäyhteyden kautta omilla laitteiltaan mistä päin maailmaa tahansa, kertoo Logomon myyntipäällikkönä haastatteluhetkellä työskennellyt Elina Tikkakoski.

Striimaus- ja studiotoiminnan vaatimat laiteasennukset toteutettiin viime vuonna Logomon Teatro-saliin, jonne normaalioloissa mahtuisi enimmillään neljäsataa osallistujaa. Seminaari- ja konserttikäytössä tarvittava perustekniikka eli äänentoistolaitteet, videotykit ja valkokankaat sekä toiminnan edellyttämä ohjaustekniikka ovat valmiina Logomon kaikissa saleissa.

– Logomolla on vahva kokemus striimaustilaisuuksista ja TV-ohjelmatuotannosta, joista tunnetuin on uusia laulajakykyjä kartoittava The Voice of Finland. Vuosittain Logomossa järjestetään yli 1300 tilaisuutta, joten asiakaslähtöinen suunnittelu on tullut tutuksi, Tikkakoski kertoo.

Puolikiinteitä asennuksia muunneltavissa tiloissa

Järjestelmän on toimittanut ja sen toiminnasta jatkossakin vastaa Bright Finland. Yrityksen projektipäällikkö Sami Heikkilä kertoo, että Logomon kaikki tilat on tarkoitettu muunneltaviksi eikä kiinteiden ratkaisujen asentamista siksi suositella.

– AV-kaapeleita vedettiin kuitenkin seinien läpi, joten asennus on tavallaan puolikiinteä. Seuramme markkinan kehittymistä. Mikäli saamme studiolle jatkuvaa käyttöä koronan jälkeenkin, niin toki tätäkin kiinteämmän ratkaisun toteuttamista harkitaan, Heikkilä pohtii.

Vastaavanlaisia puolikiinteitä studioita yritys on toteuttanut myös Vantaalle, Tampereelle ja Helsinkiin. Etenkin pääkaupunkiseudulla palveluille tuntuu olevan kova kysyntä. Striimauksessa tilojen ja etenkin esiintymislavan valaistus on tärkeä asia varsinkin etäosallistujien näkökulmasta.

– Valaistusasia pitää miettiä lähetystekniikan eli kameran kannalta. Tilan valaistusta, ja etenkin etuvalon määrää, tulee hiukan lisätä. Kamera näkee hyvänä valaistuksen, joka ihmissilmässä vaikuttaa liian kirkkaalta ja jopa tunnelmaa pilaavalta, Heikkilä selventää.

Keväällä peruttiin satoja varauksia

Korona tyhjensi tilat ja vaati luovia ratkaisuja. Hybridikoukset tulivat mukaan kuvioon koronakriisin iskiessä maaliskuussa 2020.

– Satoja varauksia peruttiin ja tilat jäivät tyhjilleen. Aloimme Brightin kanssa pohtia, mitä tämänkaltaisessa katastrofaalisessa tilanteessa voidaan tehdä turvallisten ja sallittuja rajojen puitteissa. Vaikka fyysisiä kohtaamisia rajoitettiinkin, niin tarve tilaisuuksien järjestämiselle oli kuitenkin edelleen olemassa. Yhdessä päädyimme verkossa pidettäviin hybridikokouksiin, Tikkakoski kuvaa.

Striimauksen vaatima tekniikka asennettiin toimintakuntoon yhdessä päivässä. Pari viikkoa systeemin pystyttämisen jälkeen toteutettiin ensimmäiset Flame Jazz ry:n konserttilähetykset. Hybridikokouksiin kullekin asiakkaalle räätälöidään omanlaisensa ratkaisut.

– Tieteellisillä konferensseilla tai yritysten vuosikokouksilla on vahvasti erilaiset tarpeet kuin musiikkitapahtumilla, Tikkakoski sanoo.

Yritysten yhtiökokouksia onkin jo toteutettu etänä. Äskettäinen lakimuutos nimittäin mahdollistaa niiden järjestämisen myös striimattuna, kunhan osallistujien henkilöllisyys varmennetaan vahvalla tunnistautumisella.

Tietoliikenne tapahtuu salatun HTTPS-yhteyden kautta

Virtuaalitekniikoiden alustat kehittyvät nopeasti. Luvassa on jopa siirtyminen keinotodellisuuden mahdollistaviin ratkaisuihin.

– Toisin sanoen fyysisen paikallaolon ja virtuaalikokemuksen välinen ero pyritään poistamaan. Osallistuja voi kokea vahvasti olevansa mukana itse tapahtumassa, Heikkilä sanoo.

Lähetyksissä periaatteena on kaikkien toimintojen kahdentaminen. Etäyhteydet on varmennettu vaihtoehtoisilla reiteillä. UPS-varmennus takaa keskeyttämättömän sähkönsyötön kymmeneksi minuutiksi.

– Tietoliikenne tapahtuu salatun HTTPS-yhteyden kautta. Kiinteä verkko on varmennettu 5G-yhteydellä ja tarvittaessa käytössä on myös 4G-verkko. Vastaanottoon riittää 3G-yhteys, mutta laiturinnokassa työskentelevä joutuu tinkimään kuvan laadusta.

– Luottamuksellisetkin keskustelut ovat mahdollisia. Salatussa point-to-point-liikenteessä voidaan käyttää vahvaa tunnistautumista, samalla tavalla kuin verkon yli tapahtuvissa yhtiökokouksissa.

Koko Logomon sähkönsaanti on varmistettu kahdesta suunnasta tulevilla sähkösyötöillä. Generaattorit varmistavat talon perustoimintojen jatkuvuuden, mutta tapahtumapuolelle ne eivät tuota sähköä.

Striimaus vaatii ennakkotyötä ja tilanteiden harjoittelua

Striimatessa verkko voi tuoda yllätyksiä. Tapahtumissa on mukana useampi teknikko varmistamassa järjestelmän toimintaa. Yksi hoitaa kamera- ja kuvapuolta, yksi huolehtii striimin laadusta ja varmistaa, että lähetys menee verkkoon. Ääniteknikko seuraa äänen laatua.

Virtuaalitapahtumassa korostuu myös ammattimaisen juontajan ja mahdollisesti myös studio-ohjaajan osuus. Tämä pitää langat käsissään asiakkaan suuntaan.

– Striimauksessa verkko saattaa tuottaa odottamattomia yllätyksiä, joten ennakkotyö ja tilanteiden harjoittelu korostuu aikaisempaa enemmän, jotta yllättävät katkokset vältetään tai niihin osataan reagoida, Heikkilä sanoo.

– Netflix-aikana ihmisen keskittymiskyky on lyhentynyt noin puoleen minuuttiin. Jos lähetys pätkii tuota enemmän tai ääni katoaa, niin seuraajien mielenkiinto loppuu välittömästi ja he poistuvat linjoilta.

– Mikäli tilaisuuden järjestäjä haluaa sanomansa perille, kaiken on tapahduttava laadukkaasti. Peukalosääntö on, että parin tunnin lähetyssessio vaatii päivän harjoittelun.

AV-puoli vaatii paljon sähköistyksiltä

Sami Heikkilä kertoo, että AV-puolen yritykset tekevät säännöllisesti yhteistyötä sähköurakoitsijoiden kanssa. Brightin tekniikkapuolen kaverit kutsutaan usein esimerkiksi tekemään hankalimmat ripustukset. Heikkilän mukaan niin sähköurakoitsijat kuin tilaajatkin voisivat konsultoida AV-puolen asiantuntijoita nykyistä enemmän monessakin asiassa. Edellä sanottu pätee etenkin julkisiin hankintoihin, joissa AV-puoli kuuluu usein sähköurakkaan.

– AV-puolen ammattilaisten asiantuntemusta hyödyntämällä päästäisiin usein edullisempaan ja parempaan lopputulokseen. Tiedossani on useita järjestelmiä, joissa toteuttajat ja tilaaja ovat ampuneet itseään nilkkaan, kun kokonaisuutta ei ole mietitty. Usein hankitaan järkeviä laitteita, mutta kokonais- ajattelu saattaa puuttua.

– Hyvä esimerkki ovat monitoimihallit, joissa järjestetään myös konsertteja. Ne vaativat omanlaisensa yleisvalaistuksen, mitä ei aina osata ottaa huomioon. Sähköä ei aina ole riittävästi saatavilla eivätkä verkkojärjestelmätkään välttämättä toimi kovinkaan hyvin.

Myös runkokaapeloinnissa on otettava huomioon AV-järjestelmien tarpeet, jotta runkojärjestelmän läpi on mahdollista mennä tilasta toiseen AV-järjestelmän ehdoilla.

– AV-puolella tunnetaan myös savuhälyttimien ja savujen leviämisen hallinta tapahtumissa, joissa käytetään teatterisavuja. Tunnemme myös järkevät tavat, kuinka kalustojen roudausreitit tapahtumiin kannattaa suunnitella ja toteuttaa, Heikkilä pohtii.

Matti Valli, teksti

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!