Kiinteistön tietoliikenneverkot

Asennuksen jälkeen kuitujen toimivuus tulee aina varmistaa mittaamalla. Kuvassa mittauksia tekemässä Etelä-Savossa kuituasennustöissä palvelevan RK-Antenni ky:n Rauno Kaila. Kuva Paula Myöhänen.
Asennuksen jälkeen kuitujen toimivuus tulee aina varmistaa mittaamalla. Kuvassa mittauksia tekemässä Etelä-Savossa kuituasennustöissä palvelevan RK-Antenni ky:n Rauno Kaila. Kuva Paula Myöhänen.

Kiinteistön nykyaikainen monipalveluverkko välittää häiriöttömästi ja nopeasti tietoliikenne- ja viestintäpalvelut sekä mahdollistaa IP-pohjaisten rakennusautomaatioratkaisujen ja AV- ja turvatekniikkapalveluiden toteuttamisen.

Kiinteistön kaapelointi on kokonaisvaltainen ja pitkäaikainen hankinta. Kaapeloinnin tekniseksi eliniäksi on hyvä laskea vähintään 25 vuotta. Kiinteistön yleiskaapelointi koostuu valokuiduilla toteutettavista nousukaapeleista ja kerroskaapeleista.

Myös kerroskaapeloinnissa voidaan käyttää valokuituja, mutta myös perinteinen, kuparinen parikaapeli mahdollistaa useiden gigabittien tiedonsiirtonopeuden lyhyillä, muutamien kymmenien metrien etäisyyksillä. Kaapelointi on suositeltavaa toteuttaa yleiskaapelointistandardi SFS-EN 50173-1:n mukaisesti.

Valokuitujen asennus vaatii runsaasti tarkkuutta ja huolellisuutta, joten työt kannattaa tilata osaavalta, luotettavasti toimivalta yritykseltä.

Toisin kuin sähkötöissä, ei teleurakoitsijoille ole asetettu lakisääteisiä pätevyysvaatimuksia, joten periaatteessa kuka tahansa voi ryhtyä tekemään esimerkiksi valokuitujen asennustöitä. Käytännössä laadukkaiden, määräysten mukaisten asennusten teko vaatii kuitenkin runsaasti ammattitaitoa. Yrityksellä tulee olla käytössään myös vaadittavat testauslaitteet ja riittävästi ammattitaitoa luotettavien lopputarkastusdokumenttien laadintaan.

Referenssien kyselyn lisäksi asian voi varmistaa sähkö- ja telealan pätevyyksiä myöntävän Henkilö- ja yritysarviointi SETI oy:n ylläpitämästä SETI Pro -hakemistosta. Jos yritykselle on myönnetty optisten liityntäverkkojen tai tietoverkkojen asennuspätevyys, voi osaamisen luottaa riittävän suhteellisen vaativienkin kuituasennustöiden tekoon.

Asennusten valmistuttua uuden verkon suorituskyky tulee aina mitata ja dokumentoida huolellisesti. Vain tilaajalle luovutettujen mittauspöytäkirjojen avulla voidaan varmistaa, että verkon laatu vastaa luvattua ja tilattua. Mittausdokumenttien luovuttaminen asiakkaalle on urakoitsijan lakisääteinen velvollisuus, joten tilattua työtä ei kannata hyväksyä ennen kuin dokumentit on saatu.

Taloyhtiöiden tietoliikennekaapelointi

Tammikuussa 2022 julkaistuun ST-käsikirja 21:een on koottu kattavat perustiedot kiinteistöjen tiedonsiirtotekniikoista. Kirja on myynnissä Sähköinfon verkkokaupassa.
Tammikuussa 2022 julkaistuun ST-käsikirja 21:een on koottu kattavat perustiedot kiinteistöjen tiedonsiirtotekniikoista. Kirja on myynnissä Sähköinfon verkkokaupassa.

Kotien ja asuinrakennusten tietoliikenneverkon kaapelointi tulee toteuttaa Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen 65 mukaisesti. Tyypillisesti asennetaan sekä antenni- että yleiskaapelointijärjestelmä samanaikaisesti. On myös mahdollista asentaa vain toinen näistä järjestelmistä.

Nykyään operaattorit tuovat yhteydet ainoastaan valokuiduilla taloyhtiön kellarissa sijaitsevaan talojakamoon, josta ne jatkavat matkaansa huoneistoihin sijoitettuihin kotijakamoihin. Valokuituliittymä ei kuitenkaan nopeuta saatavilla olevien nettiyhteyksien nopeutta, mikäli talon sisäinen kaapelointi ei riitä välittämään riittävästi dataa kellarista kerroksiin. Käytännössä vanha, ennen 1990-lukua rakennettu puhelinverkko ei riitä välittämään nykyvaatimusten mukaisia tiedonsiirtonopeuksia.

Pääsääntöisesti yhteydet talojakamosta kotijakamoihin toteutetaan vielä kuparikaapeleiden kautta mutta lisääntyvissä määrin myös optisia kuituja pitkin, jolloin saadaan lähes rajaton kapasiteetti käyttöön.

Talon vanhankin antenniverkon kautta dataa pystytään välittämään kaapelimodeemeille erittäin nopeasti, mutta pelkästään kaapelitelevisioverkkoon liitetyille kiinteistöille mahdollinen palvelu ei ole saatavilla kaikilla paikkakunnilla.

Mobiililaajakaista toimii hyvin tukiasemien läheisyydessä silloin, kun tukiaseman ympäristössä ei ole liikaa samanaikaisia käyttäjiä. Nopeassa 5G-verkossa käytettävän 3,5 GHz taajuusalueen lyhyen kantaman takia matkapuhelimien sisäänrakennetuilla antenneilla mobiilidatan vastaanotto onnistuu vain noin kilometrin säteellä tukiasemasta, mutta kiinteästi asennettavan suunta-antennin avulla datan vastaanottosignaali saadaan kantamaan useiden kilometrien päähän, mikäli antennilta on suora näköyhteys lähettimeen.

Kiinteistön tietoliikenneverkon uusiminen on helpointa ja edullisinta toteuttaa sähkö- ja putkiremontin yhteydessä, mutta ohuiden tietoliikennekaapeleiden vaatimien läpivientien poraaminen seiniin onnistuu yleensä tarvittaessa muutenkin ilman, että tästä aiheutuu pitkäaikaista haittaa talon asukkaille.

Mikko Arvinen ja Ville Reinikainen, teksti

Lisätietoja tietoliikenneverkojen uudistamisesta löydät Viestintäviraston julkaisemasta tietoliikenneverkko-oppaasta (pdf).


Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!