Kiertotalous sähköalalla

Ulla Poutiainen, country manager, Legrand Finland oy
Ulla Poutiainen.

Kolumni, Ulla Poutiainen, country manager, Legrand Finland oy.

SM Extra audioartikkelit

Silmiini osui eräänä aamuna artikkeli Helsingin keskustassa sijaitsevan Aleksi 13:n saneerauksesta. Entinen tavaratalo saneerataan toimitiloiksi, jolloin vanhat tilat muuttuvat putiikeiksi, toimistoiksi ja tapahtumakeskukseksi. Ilmarisen ja YIT:n hankkeessa on hyödynnetty laajasti kiertotaloutta: vanhoja, purettuja rakennusmateriaaleja on pyritty käyttämään uudelleen ja lisäksi niitä on ostettu käytettyinä.

Artikkelissa kerrottiin lähinnä rakennusmateriaalien ja kalusteiden uusiokäytöstä, mutta ajauduin pohtimaan, mitä kiertotalous käytännössä tarkoittaa sähkötuotteiden osalta.

Jos sähköalan kiertotaloutta miettii kierrätettävien tuotteiden kannalta, törmätään heti vastuukysymyksiin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan myyjä on aina vastuussa myymänsä sähkötuotteen turvallisuudesta, myytiinpä tuotetta uutena tai käytettynä. Sähkölaitteita saa kaupata tai luovuttaa toiselle vain, jos pystyy pyydettäessä osoittamaan laitteen turvalliseksi. Tarvittaessa laitteiden turvallisuus on syytä varmistaa mittausten avulla. Se asettaa omat haasteensa kierrätettyjen sähkötuotteiden uusiokäytölle.

”Kiertotalous sähkötuotteiden osalta tarkoittaa kuitenkin myös muita asioita kuin kierrätystä.

Kiertotalous sähkötuotteiden osalta tarkoittaa kuitenkin myös muita asioita kuin kierrätystä. Meitä valmistajia ohjataan direktiiveillä ja lakiuudistuksilla, joiden tarkoitus on kestävän kehityksen ja ympäristön monimuotoisuuden turvaaminen. Laadukkaan suunnittelun avulla pyrimme hyödyntämään materiaaleja mahdollisimman tehokkaasti ja kestävästi sekä tehostamaan materiaalien saattamista uusio- ja hyötykäyttöön.

Näistä lähtökohdista mekin Legrandilla olemme asettaneet itsellemme haastavia tavoitteita tuotteissa käytettävien materiaalimäärien pienentämiselle ja kierrätysmateriaalien käytön lisäämiselle. Lisäksi tavoitteenamme on tuottaa ympäristödokumentaatio (EPD) suurelle osalle tuotteitamme, jolloin läpinäkyvyys ja tietoisuus lisääntyy.

Kiertotalouteen osallistumalla voimme vähentää ympäristön kuormitusta, parantaa raaka-aineiden toimitusvarmuutta, lisätä kilpailukykyä, tehostaa innovointia, lisätä talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Minusta tämä kuulostaa siltä, että meidän kaikkien kannattaa olla mukana.