Kesko rakentaa uuden logistiikkakeskuksen Hyvinkäälle

Kesko oyj investoi yli 300 miljoonaa euroa 82 000 neliömetrin logistiikkakeskukseen Onninen oy:n ja K-auto oy:n käyttöön. Uusi logistiikkakeskus valmistuu vaiheittain vuosien 2025 – 2030 aikana.

SM Extra audioartikkelit

Rakennettava logistiikkakeskus sijaitsee Hyvinkäällä. Kesko osti Hyvinkään kaupungilta alueella sijaitsevan noin 42 hehtaarin tontin heinäkuussa 2021.

Uusi logistiikkakeskus on alkuvaiheessa kooltaan yli 80 000 neliömetriä, josta valtaosa varataan Onnisen käyttöön. Se tulee korvaamaan Onnisen nykyisen Hyvinkäällä sijaitsevan logistiikkakeskuksen ja siitä tulee noin 400 – 500 logistiikan ammattilaisen työpaikka. Nykyisessä logistiikkakeskuksessa työskentelee noin 400 henkilöä.

– Onninen on Keskon omistuksen aikana kasvanut merkittävästi. Arviomme mukaan teknisen tukkukaupan pitkän aikavälin näkymät ovat myönteiset: Vihreä siirtymä, energiatehokkuuden lisääntyminen ja sähköistyvä yhteiskunta lisäävät teknisen tukkukaupan merkitystä tuotteiden ja ratkaisujen toimittajana. Logistiikkakeskusinvestoinnilla varaudutaan teknisen kaupan kasvuun tulevaisuudessa ja parannetaan Onnisen logistisia palveluita yritysasiakkaille entisestään, Keskon rakentamisen ja talotekniikan toimialajohtaja ja pääjohtajan sijainen Jorma Rauhala kertoo.

Logistiikkakeskuksen rakennustyöt toteutetaan vaiheittain. Rakennustyöt aloitetaan vuoden 2022 lopussa.