Kesäkuu 2021: Vapaaehtoiset pätevyydet

Sähkömaailman kesäkuun Alan mielestä -kyselyssä Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenyrityksiltä kyseltiin niiden hankkimista vapaaehtoisista pätevyyksistä ja sertifikaateista.

Lakisääteisten sähköpätevyyksien lisäksi yritykset ovat hankkineet runsaasti vapaaehtoisia telepätevyyksiä.
Lakisääteisten sähköpätevyyksien lisäksi yritykset ovat hankkineet runsaasti vapaaehtoisia telepätevyyksiä.
Vapaaehtoisten pätevyyksien hankinnalla nähdään olevan monia eri hyötyjä.
Vapaaehtoisten pätevyyksien hankinnalla nähdään olevan monia eri hyötyjä.
Pätevyyksien uskotaan kehittävän toimintaa ja parantavan laatua.
Pätevyyksien uskotaan kehittävän toimintaa ja parantavan laatua.

Kysely lähetettiin 1 413 Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenyritykselle, joista 169 vastasi. Vastausprosentiksi muodostui siten 12.