Kempower vauhdittaa raskaan liikenteen sähköistämistä

Kempower oyj:n raskaan liikenteen latausratkaisujen kehitysohjelma saa vauhtia Business Finlandin 10 miljoonan euron rahoituksesta.

Heavy electric traffic ecosystem -ohjelmalle myönnetty 10 miljoonan euron rahoitus veturiyritysten haastekilpailussa jakaantuu viidelle vuodelle. Lisäksi Business Finland on varautunut rahoittamaan 20 miljoonalla eurolla ohjelman ekosysteemikumppaneiden hankkeita. Ohjelmalle saatu rahoitus vauhdittaa erityisesti kuorma-autoille tarkoitettujen suurteholatausratkaisujen kehitystyötä.

Kehitysohjelmassa on tavoitteena kehittää raskaan liikenteen – erityisesti pitkän matkan kuorma-autoliikenteeseen sopivaa – lataustekniikkaa ja sitä tukevaa ohjelmistoalustaa sekä latausinfran testausalustaa. Siinä tutkitaan myös tulevia latausmalleja sekä raskaan liikenteen latausinfran vaikutusta sähköverkkoihin.

Kehitysohjelman aikana yhtiö käynnistää tutkimus- ja kehitysprojekteja eri osa-alueilla, mukaan lukien latausteknologiat, digitaaliset ratkaisut ja alustat, asiakassovellukset ja tulevaisuuden lataukset.

Yrityksen tavoitteena on kasvattaa raskaan sähköisen liikenteen ekosysteemi, johon Kempower Veturi-yrityksenä hakee mukaan yli 60 osallistujayritystä. Raskaan liikenteen ohjelma sisältää yli 10 kotimaista yhteisinnovaatiohanketta ja Euroopan unionin tutkimusrahoituksella rahoitettua projektia.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!