Kemijärvelle on suunnitteilla pumppuvoimalaitos sähkön varastointiin

Suomen suurimpiin energiayhtiöihin lukeutuva Pohjolan voima oyj selvittää mahdollisuutta rakentaa pumppuvoimalaitos Kemijärven alueelle.

Muun muassa Norjan ja Itävallan vuoristoseuduilta tuttu pumppuvoimalaitos keskittyy sähkön varastointiin. Suunnitteilla olevan laitoksen tehtävänä on tasata ja varmistaa sähkön tarjontaa ja tuotantoa.

Pumppuvoimalaitoksen ajatus perustuu korkeuseron hyödyntämiseen. Silloin, kun sähköä on tarjolla paljon, vettä pumpattaisiin Kemijärvestä ylempänä sijaitsevaan varastointialtaaseen.  Kun sähköstä on pulaa, vesi laskettaisiin turbiinin läpi takaisin varastointialtaasta Kemijärveen. Näin sähköjärjestelmään saadaan tehokkaasti tuntuva määrä lisäkapasiteettia silloin, kun sitä kipeimmin tarvitaan. 

– Noin 500 MW tehoinen pumppuvoimalaitos sijaitsisi Pohjolan voiman Jumiskon voimalaitoksesta noin viiden kilometrin päässä jo nykyisin metsätalouskäyttöön ojitetulla Askanaavan alueella. Olemassa olevaa, koeteltua teknologiaa hyödyntävä pumppuvoimalaitos vahvistaisi Kemijärven seudun, Lapin ja koko Suomen kilpailukykyä: se toisi työpaikkoja hankkeen eri vaiheisiin ja kiinteistöverotuottoja kunnalle, PVO-vesivoiman toimitusjohtaja Jani Pulli kertoo.  

Sähkön kulutuksen on Suomessa arvioitu kaksinkertaistuvan seuraavan 15 vuoden aikana. Pumppuvoimalaitokset mahdollistavat osaltaan puhtaan siirtymän investointeja, kuten vetytaloutta, tuuli- ja aurinkovoiman lisäämistä ja teollisuuden sähköistymistä.  

– Tarve sähkön varastoinnille kasvaa merkittävästi. Vesivarastot ovat erinomaisia sähkövarastoja. Muut varastointiratkaisut, kuten akut ja vedyn tuotanto, ovat vielä kalliita ja sopivat lähinnä sähkön lyhyeen varastointiin. PVO-vesivoiman suunnittelema pumppuvoimalaitos mahdollistaisi muihin varastointiratkaisuihin verrattuna pitkäaikaisen, jopa viikon mittaisen, varastoinnin, Pulli sanoo. 

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!