Kankaanpäässä varastoidaan sähköenergiaa lämpönä hiekkaan

Vatajankosken Sähkö ja Polar Night Energy rakentavat Kankaanpäähän lämpövaraston, jossa sähköenergiaa varastoidaan lämpönä hiekkaan.

SM Extra audioartikkelit

Polar Night Energy oy:n patentoimaan teknologiaan pohjautuva lämpövarasto sijoitetaan loppukesästä Vatajankosken Sähkö oy:n voimalaitosalueelle, jossa se tuottaa lämpöä Kankaanpään kaukolämpöverkkoon. Varaston lämmitysteho on 100 kW ja varastoimiskyky 8 MWh. Varasto tarjoaa mahdollisuuden sähkön kustannustehokkaaseen kysynnänjoustoon.

– Lämpövarastot ovat iso askel kohti hiilineutraalia kaukolämmitystä. Kehittämiämme hiekkaan perustuvia lämpövarastoja voidaan käyttää missä tahansa sähköverkkojen alueella. Hiekka on materiaalina kestävää ja edullista, ja siihen saadaan varastoitua paljon lämpöä pieneen tilavuuteen noin 500–600 asteen lämpötilassa, Polar Night Energyn tekninen johtaja Markku Ylönen kertoo.

Vatajankoski käyttää varastoitua lämpöä alueella olevien dataservereiden tuottaman hukkalämmön lämpötilan nostamiseen. Servereistä saadun 60-asteisen hukkalämmön lämpötilaa täytyy nostaa vuodenajasta riippuen 75–100 asteeseen ennen sen syöttämistä kaukolämpöverkkoon.

Varsinainen lämpövarasto on noin neljä metriä leveä ja seitsemän metriä korkea terässäiliö, jonka sisään asennetaan Polar Night Energyn patentoima automaattinen lämmmönsiirtojärjestelmä.