Kaapeleiden sijaintitietoja tarkennetaan

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin uusi Sijaintitietopalvelu tulee käyttöön ensi vuonna. Kaapeleiden sijaintitiedot on ilmoitettava tulevaisuudessa nykyistä tarkemmin

”Verkkojen tarkat ja ajantasaiset sijaintiedot helpottavat sekä yhteisrakentamista että verkkojen omistajien omaa työtä”, Trimble Solutionsin Tapio Aaltonen sanoo.

Uuteen Sijaintitietopalveluun kootaan tarkat tiedot kaikesta Suomen maanalaisesta kaapeli-infrastruktuurista. Kaapeleiden ja putkien sijaintitietojen lisäksi palveluun kootaan myös tiedot verkkojen fyysisestä infrastruktuurista, kuten laitetiloista, kaivoista ja mastoista.

Keskitetyn palvelun kehittämisellä halutaan edistää yhteisrakentamista ja helpottaa maanrakennusurakoitsijoiden ja suunnittelijoiden työtä. Traficom kehittää palvelua yhdessä Suomen Infratieto oy:n ja Cinia oy:n kanssa. Alun perin palvelu oli tarkoitus avata jo aiemmin, mutta hankkeen laajuuden takia aikataulua on lykätty vuoden 2024 alkupuolelle.

– Suomessa on noin 2 500 verkkotoimijaa. Aloitamme verkkotietojen toimittamisen testauksen kesäkuussa kaikkien siihen halukkaiden toimijoiden kanssa. Julkaisemme asiaa koskevaa ohjeistusta toukokuun aikana, Traficomin johtava asiantuntija Ari Karppanen kertoo.

Verkkotoimijoiden tulee ilmoittaa omistamiensa verkkojen tiedot uuteen palveluun huomattavasti nykyistä kattavammin ja tarkemmin. Palveluun tulee ilmoittaa esimerkiksi minkä tyyppisestä kaapelista on kyse, kaapelireitillä olevien kaapelien lukumäärä ja miten syvälle ne on asennettu. Myös kaapelin rakennusvuosi tulee ilmoittaa, mikäli tieto on saatavilla.

”Kaapeleiden sijainti tulee ilmoittaa jopa 10 cm tarkkuudella.


Vuoden 2021 jälkeen rakennettujen sähköverkkojen kaapeleiden sijainti tulisi ilmoittaa taajamissa jopa 10 cm tarkkuudella ja taajamien ulkopuolella vähintään 50 cm tarkkuudella. Tiedot tulee toimittaa GeoJSON-muodossa. Apuna tässä voi käyttää esimerkiksi Trimble Solutions oy:n kehittämää rajapintasovellusta.

– Ratkaisumme avulla verkkotiedot voidaan dokumentoida ja ylläpitää määräyksen edellyttämällä tasolla verkkotietojärjestelmässä, Trimblen Account Manager Tapio Aaltonen kertoo.

Rajapintapalvelun avulla kukin verkkoyhtiö voi määrittää säännöt verkkoaineiston poimimiseksi tietomallista ja toimittaa tiedot Sijaintitietopalveluun suoraan verkkotietojärjestelmästä.

– Olemme aloittaneet verkkoyhtiöiden kanssa valmistautumisen Sijaintitietopalvelun käyttöönottoon verkkoaineiston lähtökartoituksella yhteensopivuuden varmistamiseksi. Jos kaapelit tai kaapelireitit on mallinnettu palveluun yhteensopivassa muodossa, on tietojen toimitus mahdollista automatisoida sovelluksemme avulla, Aaltonen sanoo.

Mikko Arvinen, teksti ja kuva

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!