Jo esikoulusta valmiuksia sähköalalle

Riihimäen Uramon koulun kakkosluokan oppilaat vierailivat paikallisessa Green Disposal -yrityksessä osana robotiikan ja kiertotalouden opetusta. Kuva Pia Engström.
Riihimäen Uramon koulun kakkosluokan oppilaat vierailivat paikallisessa Green Disposal -yrityksessä osana robotiikan ja kiertotalouden opetusta. Kuva Pia Engström.

Riihimäellä kaikki lapset opiskelevat robotiikkaa ja ohjelmointia läpi koko peruskoulun.

Riihimäen kaupunki kumppaneineen on vuodesta 2019 alkaen rakentanut uudentyyppistä palvelukonseptia. Siinä elinkeinoelämän, palvelutuottajien, Hämeen ammattikorkeakoulun, Hyrian, Suomen ympäristöopisto Syklin ja Riihimäen kaupungin muodostama yhteisö hakee uusia toimintatapoja ja malleja opiskelijoiden ja yritysten osaamistarpeiden palvelemiseksi.

Robotiikan opetus aloitettiin perusopetuksen kerhotoimintana vuonna 2014 ja ensimmäinen robotiikan opetussuunnitelma hyväksyttiin 2016.

Nykyään jokainen oppilas opiskelee robotiikkaa vähintään 250 tuntia perusopetuksen aikana ja lisäksi oppilaalla on mahdollisuus valita robotiikkaa ja ohjelmointia valinnaisaineeksi noin 225 tuntia. Ahkerimmat oppilaat rakentavat robottejaan robotiikan kerhossa jopa tuhansia tunteja. Riihimäellä robotiikan opetus alkaa päiväkodista ja jatkuu lukioon, ammattiopintoihin ja ammattikorkeakouluun asti.

Tutkimusmatka teknologian parissa jatkuu alakoulussa

Riihimäellä kaikkiin opetussuunnitelmiin on lisätty muun muassa teknisten laitteiden rakenteiden tutkimista ja pohditaan mekaanisia ratkaisuja, harjoitellaan kuvallisten suunnitelmien tekemistä ja siihen mittojen lisäämistä. Ideoidaan, suunnitellaan ja dokumentoidaan.

Graafisessa ympäristössä ohjelmoinnin toimintoihin tutustuminen ja 0/1-kytkimeen tutustuminen ovat niin ikään opetussuunnitelmassa mukana. Esimerkiksi 3. luokan oppilaat tutustuvat myös mittaukseen käytännön ongelmanratkaisutilanteissa ja heidän tehtävänään on muun muassa pohtia ja kiinnittää huomiota mittausvälineeseen, mittaustarkkuuteen, sekä mittaustulosten arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.

Näiden tietojen ja taitojen avulla oppilasta ohjataan ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu ja harjoitellaan yksikkömuunnoksia. Oppimisprosessin lomassa oppilaat harjoittelevat tekemään itse ja vertaisarviointia ja opettelevat antamaan ryhmä- ja yksilöpalautetta.

Riihimäellä robotiikan opiskelu toteutetaan pääosin käsityön, matematiikan, ympäristöopin ja fysiikan opetuksessa. Robotiikka ei siis lisää oppilaan tuntimäärää lukujärjestyksessä. Koska robotiikka on useimmille opettajille vieras ala, Riihimäellä on niitä varten kehitetty täydennyskoulutusmalli.

Riihimäellä oppilaat rakentavat pääosin robottinsa itse VEX-oppimisalustan välineillä – valmiita robotteja käytetään vain harvoin. Samalla ohjelmoinnin osaaminen syvenee ja ongelmanratkaisutaidot kehittyvät. Robottien suunnittelu, rakentaminen ja ohjelmointi tehdään tiimityönä, mikä antaa tärkeää oppia tulevaa työelämää ajatellen.

Robotiikan ja teknologian opiskelut jatkuvat lukiossa

Riihimäen lukio tarjoaa painotettua robotiikan ja tekniikan opetusta kesällä 2021 valmistuneessa robotiikkaluokassa. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita 25 op opintoja itselleen. Robotiikan opintopisteitä voi hyödyntää HAMKin kaikissa koulutusohjelmissa.

”Robo oppii -hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Riihimäen lukion, Hyrian ja HAMKin kanssa Robotiikan perusteet -kurssi, joka on avoinna kaikille oppilaitosten oppilaille. Robotiikan perusteet on nimensä mukaisesti peruskurssi, jonka käytyään opiskelijalla on hyvä käsitys robotiikan ja teknologian mahdollisuuksista sekä robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvistä keskeisistä eettisistä kysymyksistä”, Riihimäen kaupungin Robotiikkakampuksen kehityspäällikkö Pia Engström kertoo.

Mauri Moilanen, teksti

Painetussa lehdessä Pia Engströmin työnantajaksi oli mainittu virheellisesti HAMK. Toimitus pahoittelee virhettä.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!