Järvi-Suomen Energia testaa droneja Hirvensalmella

Pilotissa testataan drone-kopterien hyödyntämistä sähköverkon laserkeilauksessa vaihtelevissa ja vaikeasti saavutettavissa olosuhteissa. Kuva Järvi-Suomen Energia.
Pilotissa testataan drone-kopterien hyödyntämistä sähköverkon laserkeilauksessa vaihtelevissa ja vaikeasti saavutettavissa olosuhteissa. Kuva Järvi-Suomen Energia.

Päivitetty 29.4.2021 ensimmäisiltä testilennoilta saaduilla kokemuksilla.

SM Extra audioartikkelit

Jakeluverkkoyhtiö Järvi-Suomen Energia ja paikkatietoratkaisuja tarjoava Esri Finland kartoittavat laserkeilauksen hyödyntämistä sähkölinjojen tarkastamisessa drone-kopterin avulla.

Pilotointi toteutetaan Hirvensalmella kevään 2021 aikana. Drone-lennoista vastaa virolainen Hepta Airborne ja kerätyn datan käsittelystä sekä analysoinnista Esri Finland.

Kuva Järvi-Suomen Energia.

Drone-lennoilla laserkeilataan ja kerätään havaintoaineistoa 4 kilometriä pitkältä ja 10 metriä leveältä johtokäytäväalueelta. Testialueena on purettava sähkölinja, joka ei ole enää yhdistetty verkkoon. Testejä varten johtokadulle on kaadettu vieripuita langoille.

Laserkeilauksella luoduista malleista voidaan tunnistaa tyypillisiä johtokäytävän häiriötilanteita, kuten johtojen päälle kaatuneita puita, johtojen katkeamisia, pylväiden kaatumisia, lumikuormia ja linjalla kasvavaa kasvillisuutta. Analytiikka osaa tunnistaa häiriökohteita tarkempaa tarkastelua varten.

Järvi-Suomen Energian kehityspäällikkö Tomi Öster pitää hanketta hyvin lupaavana.

– Tällaiselle työkalulle yksi selkeä käyttökohde on viankartoitus öiseen aikaan myrskytilanteissa. Vikojen paikantaminen hidastuu ratkaisevasti päivänvalon vähetessä, mutta laserkeilaimella häiriöstä saadaan koppi pimeässäkin. Olisi tuntuvaa hyötyä, jos asentajille olisi aamulla valmiiksi yöllä etsityt vikapaikat korjattavaksi. Lisäksi konsepti sopii varmasti myös verkoston tarkastukseen muulloinkin, Öster sanoo yrityksen tiedotteessa.

Hepta Airbornen skannaama kuva linjalle kaatuneista puista.
Hepta Airbornen skannaama kuva linjalle kaatuneista puista.

Ensimmäisillä testilennoilla Hepta Airbornen LiDAR-antureilla eli valotutkilla (light detection and ranging) varustetut dronet onnistuivat paikantamaan hyvin kaatuneet puut myös pimeään aikaan. Testilentoja tehtiin eri korkeuksilla ja nopeuksilla optimaalisten lentoparametrien löytämiseksi. Dronejen valotutkat voivat hyödyntää sekä näkyvää valoa että lähi-infra- ja ultraviolettivaloa.

Hepta Airbornen esittelyvideo pilottiprojektista YouTubessa