Inspecta sai luvan sähköautojen latauspisteiden varmennustarkastuksiin

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on myöntänyt Inspecta tarkastus oy:lle luvan tehdä sähköajoneuvojen latauspisteiden varmennustarkastuksia.

Suomessa on nyt ensimmäistä kertaa tarjolla palveluita, joilla varmennetaan sähköautojen latauspisteiden mittauksen luotettavuus.

Elinkeinotoiminnan ja kaupan mittauslaitteet tulee pääsääntöisesti varmentaa kolmen vuoden välein. Vaatimus koskee myös kaupallisia sähköajoneuvojen latauspisteitä, jos veloitus perustuu ladattuun sähköenergian määrään tai ajan ja sähköenergian yhdistelmään.

Sähköajoneuvojen latauspisteiden määrä on lisääntynyt ja tulee kasvamaan tulevina vuosina liikenteen sähköistymisen mukana. Samalla kasvaa tarve kaupallisessa käytössä olevien latauspisteiden lakisääteisille varmennustarkastuksille. Varmennustarkastuksilla pyritään takaamaan mittausten luotettavuus ja tasapuolisuus kaikille osapuolille, jotta mittausten perusteella määräytyvät kuluttajahinnat, yritysten tulot sekä yhteiskunnalle maksettavat verot menevät oikein ja luotettavasti.

Mittauslaitteiden käytön aikaisia varmennuksia tekee Suomessa yhteensä neljä hyväksyttyä tarkastuslaitosta, joiden ajantasaiset pätevyysalueet löytyvät Tukesin verkkosivuilta kohdasta Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!