Ikaalisiin rakennetaan teollisen kokoluokan sähkövarasto

Havainnekuva sähkövarastosta.
Havainnekuva sähkövarastosta.

MW-Storage Nordic oy rakentaa Ikaalisiin 15 megawatin sähkövaraston, joka liitetään Leppäkosken sähkö oy:n jakeluverkkoon. Kokonaisinvestointi on suuruudeltaan yli 10 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 aikana rakennettava akkuteknologiaan perustuva energiavarasto on MW-Storagen toinen teollisen kokoluokan sähkövarasto Suomessa. Hankkeen esisuunnitteluvaihe kesti noin 1,5 vuotta ja yhteistyöhön liittyvät sopimukset allekirjoitettiin viime vuoden lopulla.

Tuulivoiman ja muun uusiutuvan sähkön tuotannon sääriippuvuus lisää sähköverkon jouston tarvetta. Sähkövarastot soveltuvat sähköverkon taajuus- ja jännitevaihteluiden tasapainottamiseen. Sähkövarasto toimii sekä sähkökapasiteettina että sähkökuormana. Akustot soveltuvat hyvin sähköverkon nopeiden tehovaihteluiden stabilointiin.

Osa sähköverkon säätötarpeesta on erittäin nopeaa ja vain osa kapasiteetista, kuten sähkövarastot, on tähän soveltuvia. Säätökapasiteetille on oma erillinen markkina, jota kutsutaan reservi- ja säätösähkömarkkinaksi säädön nopeudesta riippuen. Reserveillä tarkoitetaan voimalaitoksia, kulutuskohteita ja energiavarastoja, jotka muuttavat tehoaan tarpeen mukaan.

Leppäkoski on selvittämässä parhaillaan teollisen kokoluokan sähkövaraston sijoittamista myös Nokian voimalaitokselle. Hankekehityksen tavoitteena on selvittää voimalaitoksella sijaitsevan kaasuturbiinin sekä siihen yhdistetyn sähkövaraston hyödyntämistä säätösähkö- ja reservitehomarkkinoilla.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!