Ihmiskeskeinen valaistus tukee hyvinvointia

Ihmiskeskeisellä valaistuksella voidaan parantaa toimistotyötekijöiden hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Kuva Signify.
Ihmiskeskeisellä valaistuksella voidaan parantaa toimistotyötekijöiden hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Kuva Signify.

Nykyisin ihmiset viettävät yli 90 % ajastaan sisätiloissa, vaikka tarvitsemme luonnonvaloa voidaksemme hyvin.

Valo vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiin, sillä dynaaminen luonnonvalo säätelee kehon vuorokausirytmiä. Keinovalo on usein muuttumatonta valoa, mikä sotii kehon luonnollista vuorokausirytmiä vastaan.

Valolla on visuaalinen, biologinen ja psykologinen vaikutus, ja se auttaa ihmisiä näkemään, voimaan ja suoriutumaan paremmin. Ihmiskeskeinen valaistus huomioi valon visuaaliset ja ei-visuaaliset vaikutukset ja säätelee vuorokausirytmiä. Sillä voidaan myös ehkäistä vuorokausirytmin sekoittumisesta aiheutuvia terveyshaittoja, kuten unihäiriöitä.

Päivänvaloa jäljittelevä valaistus

Ihmiskeskeisen valaistuksen tarkoituksena on parantaa ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja suorituskykyä. Valaistus on suunniteltava tilan tarpeiden mukaan. Lisäksi valaistuksen on oltava sekä oikeanlaista että oikea-aikaista, eikä se saa rasittaa silmiä.

Ihmiskeskeisestä valaistuksesta haarautuu kaksi suuntausta: sirkadiaaninen ja biofiilinen valaistus. Sirkadiaaninen valaistus jäljittelee päivänvalon kulkua tukien kehon luonnollista vuorokausirytmiä ja siten vaikuttaen hormonitoimintaan. Vuorokausirytmin jäljittelemiseksi sirkadiaanisessa valaistuksessa säädetään valon spektriä, intensiteettiä, aallonpituutta ja värilämpötilaa.

2000-luvun alussa todettiin, että silmän verkkokalvon gangliosolut reagoivat siniseen valoon, jonka aallonpituus on 480 nanometriä. Gangliosolut säätelevät luontaista vuorokausirytmiä, joten sinisellä valolla on biologinen vaikutus. Sen vuoksi ihmiskeskeisessä valaistuksessa valkoisessa valossa tulee olla mukana oikeanlaista sinistä valoa. Sirkadiaanisen valaistuksen toteutumista voidaan mitata vastaavalla melanooppisella arvolla (Equivalent Melanopic Lux).

Takaisin luontoon

Biofiilisen valaistuksen keskiössä on luontoyhteys, ja se yhdistetäänkin usein orgaaniseen tilasuunnitteluun. Luontoyhteys toteutetaan riittävällä valkoisella ja värillisellä valolla, säädettävällä värilämpötilalla ja illuusiolla todellisesta luonnosta. Lisäksi biofiilinen valaistus voi myös jäljitellä päivänvalon kulkua ja tukea kehon vuorokausirytmiä sirkadiaanisen valaistuksen keinoin.

”Valon värilämpötilan muuttamisella voidaan vaikuttaa mielialaan ja vireystasoon monilla tavoin.

Toistaiseksi vain harvat valaisinvalmistajat tarjoavat biofiilistä valaistusta yhdessä ratkaisussa.

Valaistus parantaa vireystasoa ja unen laatua

Ihmiskeskeistä valaistusta voidaan ohjata esimerkiksi läsnäolo-, vakiovalo- ja liiketunnistimilla. Lisäksi siihen voidaan ohjelmoida sirkadiaaninen päivärytmi, jolloin valaistus mukautuu ajastetusti vuorokausirytmiin.

Valaistus voidaan ohjelmoida esimerkiksi siten, että valo on viileän kirkasta aamusta keskipäivään ja iltapäivästä lähtien se on lämpimämmän sävyistä ja lopulta himmenee yöksi.

Valon värilämpötilan muuttamisella voidaan vaikuttaa mielialaan ja vireystasoon monilla tavoin. Pehmeä, himmennetty valo rauhoittaa, rentouttaa ja parantaa unenlaatua, kun taas kirkkaampi valo piristää ja parantaa vireystasoa. Ihmiskeskeisen valaistuksen yhdistäminen älykkääseen valaistuksen ohjaukseen tarjoaa vielä lisää etuja.

Vähemmän sairauspoissaoloja

Ihmiskeskeistä valaistusta voidaan hyödyntää eri käyttökohteissa, kuten toimistoissa. Merkittävä osa liiketoiminnan kustannuksista on henkilöstökuluja, ja työntekijöiden hyvinvointiin investoimalla voidaankin kohentaa työtyytyväisyyttä ja vähentää sairauspoissaoloja.

Ihmiskeskeisen valaistuksen hyödyt voidaan ulottaa myös muualle. Sairaaloissa sillä voidaan parantaa potilaiden unenlaatua, mikä on olennaista tervehtymisen kannalta. Koulumaailmassa valaistus auttaa oppilaita keskittymään paremmin. Myymälöissä taas asiakkaiden ostokokemusta voidaan parantaa miellyttävällä valaistuksella.

Ihmiskeskeisellä valaistuksella onkin merkittävä potentiaali tulevaisuudessa näissä käyttökohteissa.

Jane Behm ja Susanna Surakka

Kirjoittajat työskentelevät Signify Finland Oy:n markkinointiosastolla.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!