Huolto- ja rakennustyöt rajoittavat kesällä sähkön siirtokapasiteettia

Pohjois-Suomen ja Ruotsin välisen sähkön rajasiirtoyhteyden siirtokyky on kesällä tavallista pienempi voimajohtojen huolto- ja rakennustöiden vuoksi.

Pohjois-Ruotsin voimajohdoilla tehdään rajasiirtoyhteyden luotettavuutta ja toiminnan turvallisuutta parantavia töitä alkukesästä, minkä vuoksi osa Suomen ja Ruotsin välisestä sähkön rajasiirtoyhteydestä on pois käytöstä.

Suomesta Ruotsiin sähköä vievän yhteyden siirtokyky on rajoitusten ajan 300 megawattia (tavallisesti 1 100 megawattia) ja Ruotsista Suomeen sähköä tuovan yhteyden 200 megawattia (tavallisesti 1 200 megawattia). Keskeytysten arvioitu kesto on runsaat kolme viikkoa. Vastaava rajoitus toistuu heinä-elokuussa, kun Aurora Line -voimajohdon rakennustyöt jatkuvat noin neljän viikon keskeytyksellä.

Aurora Line on Fingridin ja Svenska kraftnätin yhdessä toteutettava uusi rajasiirtoyhteys, joka valmistuessaan vuonna 2025 kasvattaa siirtokapasiteettia Suomen ja Ruotsin välillä merkittävästi. Aurora Line -voimajohto on 380 kilometriä pitkä ja se kulkee Muhoksen Pyhänselän sähköasemalta Ruotsin Messaureen asti.

Aurora Linen ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkoi syksyllä 2022 Suomessa. Siirtokyvyn kasvattamisen rinnalla se parantaa sähkön toimitusvarmuutta ja sähköjärjestelmän häiriösietoisuutta Suomen ja Ruotsin lisäksi laajemmin koko Itämeren alueella.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!