Hiilineutraalisuustavoitteisiin ei päästä ilman suurinvestointeja sähköverkkoihin

Energiateollisuus ry arvioi, että energiasiirtymän kasvuedellytysten luominen edellyttää Suomessa sähkön jakelukapasiteetin yli kaksinkertaistamista nykyisestä tasosta.

SM Extra audioartikkelit

Järjestön mukaan sähköverkkojen kehittäminen edellyttää miljardien eurojen investointeja tulevina vuosina. Tähän asti maamme sähkönjakeluverkkoihin on investoitu noin 700-800 miljoonaa euroa vuodessa, mutta hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen ja puhtaan siirtymän avaamien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää investointien määrän kasvattamista nykyisestä.

Alun perin vuonna 2020 julkaistut ja tänä keväänä päivitetyt teollisuuden vähähiilisyystiekartat lähtevät siitä, että eri toimialojen päästöt saadaan lasku-uralle sähköistämällä prosesseja, sillä sähkön päästöt ovat jo nyt vähäisiä. Kemianteollisuus, terästeollisuus ja liikenne voivat vähentää päästöjään lisäämällä sähkönkulutusta, jonka painopisteen siirtyminen haastaa verkkoyhtiöitä varmistamaan, että sähköä on tarjolla siellä, missä sähköä tarvitaan.

”Sähkön kulutuksen kasvu tulevina vuosina edellyttää sekä maanlaajuisten siirto- ja jakeluyhteyksien vahvistamista että pisteittäisen merkittävänkin kulutuksen kasvun huomioimista”, Energiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Ina Lehto toteaa.

”Liikenteen sähköistyminen, kuten myös aurinkopaneelien yleistyminen, edellyttää, että kotitalouksiin vieviä sähkönjakeluyhteyksiä vahvistetaan, kun taas terästeollisuuden siirtyminen vetypelkistykseen tai maakaasun korvaaminen vedyllä lannoitetuotannossa tuottaa aivan valtavan pistemäisen kysynnän, johon energia-alan on kyettävä vastaamaan”, Lehto jatkaa.

Tuotannon painopiste on kaupunkien ulkopuolella

Energiamurroksen myötä sähkön tuotannon ja kysynnän painopisteet ovat siirtyneet myös maantieteellisesti. Varsinkin länsirannikolle on rakennettu runsaasti tuulivoimaa, ja aurinkoenergian tuotanto on lähtenyt kasvuun eri puolilla maata.

Sähkön tuotannon painopiste on siirtynyt kaupunkien ulkopuolelle ja kaupunkien sähkönkulutus kasvaa liikenteen ja lämmityksen kasvavan sähkön kysynnän takia. Kiinteistöissä sähköä tavalla tai toisella hyödyntävät lämmitysratkaisut ovat yleistyneet, samalla kun kaukolämmön tuotannossa on alettu hyödyntää sähkön hintavaihteluita ottamalla käyttöön sähkökattiloita.

Energiateollisuuden arvion mukaan tuulivoiman tuotannon pitäisi jopa kymmenkertaistua seuraavien viidentoista vuoden aikana, jos halutaan hyödyntää energiamurroksen avaamat investointinäkymät täysimääräisesti. Myös ydinvoimaa tarvittaisiin Olkiluoto kolmosen verran lisää.

Tuotannon siirtyminen rannikoille ja mahdollisesti myös merialueille edellyttää, että tuotettu sähkö saadaan siirrettyä kuluttajille. Uusia siirtoyhteyksiä tarvitaan siksi merkittävät määrät lisää.