Helen rakentaa vihreän vedyn tuotantolaitoksen Helsingin Vuosaareen

Helenin vihreän vedyn tuotantolaitos. Kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co
Helenin Vuosaareen rakentuva vetylaitos. Kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co

Helen investoi Helsingin ensimmäiseen vihreän vedyn tuotantolaitokseen. Kyseessä on Helenin ensimmäinen vetyhanke, jonka avulla yhtiö luo tarvittavaa osaamista laajamittaisen vedyn tuotannon tarpeisiin ja lisää koko energiajärjestelmän joustavuutta.

SM Extra audioartikkelit

3H2 eli Helsinki Hydrogen Hub -nimisen pilottilaitoksen teho on noin kolme megawattia. Tuotetun vedyn ensisijainen käyttökohde on laitoksen yhteyteen rakennettava, erityisesti raskaalle liikenteelle tarkoitettu vedyntankkausasema. Lisäksi vetyä voidaan toimittaa konteilla asiakkaille.

Laitos sijaitsee Helsingin kaukolämpöverkon ja vilkkaasti liikennöidyn Vuosaaren sataman läheisyydessä. Tuotantoprosessissa syntyvä hukkalämpö hyödynnetään Helenin kaukolämpöverkossa, minkä ansiosta laitoksen kokonaisenergiatehokkuus on yli 90 prosenttia.

– 3H2-hanke on ensimmäinen laatuaan maailmassa ja siinä yhdistyy neljä eri sektoria: sähkö, liikenne, lämmitys ja vety sekä joustavuus niiden välillä, sanoo Helenin uusista liiketoiminnoista ja vedystä vastaava johtaja Sari Mannonen.

Tavoitteena on käynnistää vedyn tuotanto uudessa laitoksessa vuonna 2026 ja avata tankkausasema vuonna 2027.

Vety tuotetaan uusiutuvalla sähköllä, jolloin tuotanto on päästötöntä. Päästöjen vähentäminen tekee vihreästä vedystä kiinnostavan vaihtoehdon erityisesti raskaalle liikenteelle mutta myös muille sektoreille, joita on vaikea sähköistää.

Hankkeen tavoitteena on testata vihreän vedyn tuotantoa sekä optimoida tuotantoa vedyn kysynnän, uusiutuvan sähkön tuotannon ja sähkömarkkinoiden osalta. Lisäksi sen avulla varmistetaan uusien vetyteknologioiden toimivuus.

Helen on kertonut aikeistaan aloittaa laajamittainen vedyn tuotanto Vuosaaren voimalaitosalueella nyt rakennettavan pilottilaitoksen jälkeen. Lisäksi se on käynnistänyt alustavat tutkimukset teollisen vetylaakson kehittämiseksi Uudellemaalle yhdessä Neste oyj:n, Gasgrid Finland oy:n ja Vantaan Energia oy:n kanssa.

Lisätietoja