Headpower ja Terramonitor toteuttavat miljoonan euron pilottihankkeen

Headpower oy:n ja Terramonitorin kehittämä satelliittidataan perustuva kasvillisuuden ja riskien hallintajärjestelmä etenee Euroopan laajuiseen pilotointiin.


Mukana hankkeessa ovat Euroopan avaruusjärjestö ESAn lisäksi yhdeksän eurooppalaista kantaverkkoyhtiötä, suomalaisista jakeluverkkoyhtiöistä Caruna oy, Elenia oy, Järvi-Suomen energia oy, Nivos-verkko oy ja PKS-sähkönsiirto oy sekä kantaverkkoyhtiöiden yhdistys ENTSO-E. Euroopan avaruusjärjestö rahoittaa hanketta ARTES 4.0 Business Applications – Space Solutions -ohjelman kautta.

Headpower ja Terramonitor saivat pilottihankkeelle rahoituksen, koska yhtiöillä on korkean tason teknistä osaamista sekä kokemusta vaativien toimialaa kehittävien sähköisten palvelujen tuomisesta markkinoille.

Hankkeessa keskitytään sähköverkon luotettavuuden, säävarmuuden ja omaisuudenhallinnan kustannustehokkuuden parantamiseen tunnistamalla kasvillisuuden, ihmisen toiminnan ja sääilmiöiden aiheuttamia riskejä sähköverkoille.

Kehitettävän palvelun tavoite on säästää kasvillisuuden hoidon kustannuksissa ja mahdollistaa se, että verkkoalueille voidaan kohdentaa ennakoivia kunnossapitotoimia automaattisesti. Näin sähköverkkojen toimintavarmuutta voidaan merkittävästi parantaa nykytasosta. Lisäksi palvelu tuo tehokkuutta verkon riskien hallintaan ja korjauksiin mahdollisissa vikatilanteissa.

— Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että sekä ESA että koti- ja ulkomaiset verkkoyhtiöt ovat ottaneet yhdessä Terramonitorin kanssa kehitetyn palvelun näin positiivisesti vastaan, Headpowerin toimitusjohtaja Antti Jukarainen sanoo.

— Aikaisempi yhteistyömme ESAn projektissa synnytti hienon kokonaisuuden, jossa yhdistyy Headpowerin infra- ja sähköverkkoalan asiantuntemus sekä Terramonitorin teknologian tuottama data. Niiden tuloksena olemme luoneet erittäin potentiaalisen uuden työvälineen ja tietolähteen sähköverkkojen käyttöön, Terramonitorin toimitusjohtaja Joni Norppa lisää.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!