GRK sai Espoon kaupunkiradan ensimmäisen alueurakan

Espoon kaupunkiratahankkeen ensimmäisen alueurakan rakentaminen käynnistyy. GRK aloittaa rakennustyöt välillä Leppävaara–Kera. Kuva: Väylävirasto
Espoon kaupunkiratahankkeen ensimmäisen alueurakan rakentaminen käynnistyy. GRK aloittaa rakennustyöt välillä Leppävaara–Kera. Kuva: Väylävirasto

GRK on valittu toteuttamaan Espoon kaupunkiradan ensimmäistä alueurakkaa, jonka arvo on noin 100 miljoonaa euroa. Kaupunkirata-hankkeessa rakennetaan kaksi lisäraidetta Leppävaaran ja Kauklahden välille nykyisten raiteiden viereen, jotta lähi- ja kaukoliikenteen junaliikenne sujuvoituu.

SM Extra audioartikkelit

Espoon kaupunkirata -hanke on jaettu useampaan alueurakkaan. Rakennustyöt Espoossa alkavat alkuvuodesta 2024 ja projekti kestää vuoden 2028 alkupuoliskolle saakka.

Espoon kaupunkirata on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä. Samalla se parantaa Turun suunnan kaukoliikenteen sekä Karjaan, Kirkkonummen ja Espoon lähiliikenteen täsmällisyyttä ja sujuvuutta. Espoon kaupunkirata on myös Helsinki–Turku nopean junayhteyden ensimmäinen vaihe.

– Tässä hankkeessa pääsemme näyttämään GRK:n monipuolisuutta käytännössä, kun ammattilaisemme pääsevät Leppävaarasta Keraan ulottuvan alueurakan aikana rakentamaan rataa, tekemään sähköratatöitä, korjaamaan ja rakentamaan lukuisia siltoja, tekemään jalankulku- ja polkupyöräväylää, syöttöasemarakennusta sekä väyliä. Teemme myös pohjanvahvistusta, vesihuoltoa ja katu- ja vihertöitä, projektipäällikkö Pasi Samppala GRK:lta kertoo.

Nykyisin rataosuus Leppävaaran ja Kauklahden välillä on kaksiraiteinen, joten lähi- ja kaukojunaliikenne käyttävät samoja raiteita. GRK rakentaa Leppävaaran ja Kilon välille kaksi uutta raidetta. Kun hanke on valmis, Leppävaara–Kilo-välin kaksi eteläisintä raidetta on tiheän kaupunkijunaliikenteen käytössä ja kaksi pohjoisinta raidetta on varattu nopeamman lähijunaliikenteen sekä Turun suunnan kaukoliikenteen tarpeisiin. Se parantaa lähi- ja kaukoliikenteen sujuvuutta.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!