EU:n on panostettava talotekniikkaan

Simon Elo
Simon Elo.

Kolumni, Simon Elo, yhteiskuntasuhdepäällikkö, Talotekniikkaliitto ry.

Kesäkuun 9. päivänä pidettävissä eurovaaleissa äänestetään uudet Euroopan parlamentin jäsenet, jotka ovat tehtävässään vuoteen 2029 asti. Tämän vuosikymmenen aikana Euroopan unionissa ratkaistaan useita ilmastonmuutokseen ja energiatehokkuuteen liittyviä haasteita. Esimerkiksi puolet EU:n energiankulutuksesta syntyy lämmityksestä. EU:n on jatkettava vihreää siirtymää, joka voi Suomessa edistää uusien työpaikkojen syntymistä, vahvistaa energiatehokkuuteen liittyvää osaamista ja luoda terveellisemmän elinympäristön. Käy antamassa äänesi!

Talotekniikkaliitto tarjoaa eväitä päätöksentekoon omilla eurovaalitavoitteillaan, joiden pohjana ovat eurooppalaisten kattojärjestöjen EuropeOnin ja GCP Europen tekemät linjaukset. Olemme myös esitelleet tavoitteitamme eurovaaliehdokkaille, kuten Susanne Päivärinnalle (kok), Katri Kulmunille (kesk), Mika Lintilälle (kesk) ja Ari Koposelle (ps).

EU:n tavoitteena on tulla energiaomavaraiseksi ja riippumattomaksi fossiilisesta energiasta. Talotekniikka-alan osaajat mahdollistavat yhteisten ilmastotavoitteiden saavuttamisen asentamalla ja ylläpitämällä uudenaikaista talotekniikkaa.

”EU:n on päätettävä sähköistymisen toimintasuunnitelmasta.

Esitämme, että EU:n on päätettävä sähköistymisen toimintasuunnitelmasta: 35 prosenttia kaikesta jäsenmaiden lopullisesta energiankäytöstä on oltava sähköä vuoteen 2030 mennessä.

Laadukkaalla korjausrakentamisella voidaan luoda kestävää talouskasvua. EU:ssa tarvitaan lainsäädäntöä, jossa sisäilman laadulla on yhtä suuri painoarvo kuin ympäristön ilman puhtaudella. EU:n on myös tuettava digitalisaatiota parantamalla tietoon pääsyä, taloteknisten laitteiden välistä toimivuutta, avoimien ohjelmistojen käyttöä ja kyberturvallisuutta.

Uudenaikaisen talotekniikan käyttöä voidaan vahvistaa EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan investointirahoituksella. Esimerkiksi EU:n nykyisen rahoituskauden voimassa olevat InvestEU:n lainatakausohjelma (Suomen osuus 100 miljoonaa euroa vuoteen 2027 asti) ja Euroopan aluekehitysrahaston vihreän siirtymän rahoitus (27 miljoonaa euroa vuosina 2021 – 2027) ovat tärkeitä, mutta rahoituskausi päättyy vuonna 2027. Seuraava Euroopan parlamentti pääsee linjaamaan rahoituksen seuraavasta vaiheesta, joten vaikuttamistyötä tarvitaan tulevaisuudessakin.

Simon Elo

Kirjoittaja on Talotekniikkaliitto ry:n yhteiskuntasuhdepäällikkö.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!