EU haluaa tuplata aurinkosähkön tuotannon vuoteen 2025 mennessä

Aurinkoenergiayhdistyksen toiminnanjohtaja Christer Nymanin mukaan 10 % Suomen kokonaisenergiankulutuksesta olisi helppo kattaa aurinkoenergialla.
Aurinkoenergiayhdistyksen toiminnanjohtaja Christer Nymanin mukaan 10 % Suomen kokonaisenergiankulutuksesta olisi helppo kattaa aurinkoenergialla.

Euroopan komission uuden aurinkoenergiastrategian tavoitteena on kaksinkertaistaa aurinkosähkön tuotanto vuoden 2020 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

EU:n komission 18.5. julkaisema aurinkoenergiastrategia on osa Repower EU -suunnitelmaa, jolla halutaan mahdollistaa EU-maiden nopea luopuminen venäläisen tuontienergian käytöstä. Mikäli uuden aurinkoenergiastrategian ehdotukset hyväksytään EU:n parlamentissa ja jäsenmaissa, lisätään rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin useita aurinkopaneelien asennusta koskevia vaatimuksia.

Suunnitelmana on, että viimeistään vuonna 2026 aurinkopaneelit tulisi asentaa kaikkien uusien, yli 250 neliön kokoisten, rakennusten katoille. Sen jälkeen, vuonna 2027, aurinkopaneelit tulisi asentaa myös kaikkien olemassa olevien, yli 250 neliömetrin suuruisten, julkisten rakennusten ja liikekiinteistöjen katoille.

Lisäksi strategiaan kuuluu tarjota runsaasti edullista rahoitusta suurten aurinkosähkövoimaloiden rakentamiseen. Tavoitteena on, että EU-alueella tuotettaisiin yli 320 gigawattia aurinkoenergiaa vuoteen 2025 mennessä. Määrä on yli kaksinkertainen vuoden 2020 tasoon verrattuna.

Strategiassa arvioidaan, että tavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 26 miljardin euron investointeja vuoteen 2027 mennessä. Julkista tukea tullaan myöntämään kasvavassa määrin paitsi itse aurinkosähköjärjestelmien hankintaan, myös esimerkiksi akkuvarastoille ja uusien aurinkosähköasentajien koulutukseen. Lisäksi komissio suosittelee, että jäsenmaat laskisivat huomattavasti pienenergian tuotantoon tarvittavien laitteiden arvonlisäveroa.

Paneelien saatavuus pullonkaulana

Aurinkoenergian puolesta 1980-luvun alusta saakka aktiivisesti puhunut Suomen aurinkoenergiayhdistys ry:n toiminnanjohtaja, aurinkoenergiakonsultti Christer Nyman pitää EU:n suunnitelmia realistisina ja toteuttamiskelpoisina.

Christer Nyman avusti Eric von Troilia hänen Porvoon saariston kesäasunnolleen asennuttaman aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa. Heijastavan meren äärelle asennetut paneelit ylittivät viime vuonna laskennallisen kokonaistuottoarvon lähes kymmenellä prosentilla.

– Aurinkosähköjärjestelmiä asennettiin viime vuonna maailmanlaajuisesti noin 180 gigawatin edestä. Tässä oli noin 30 % kasvua vuoteen 2020 verrattuna. Näihin lukuihin verrattuna EU:n tavoitteet ovat täysin realistisia, mikäli paneeleita vain riittää, Nyman sanoo.

Nykyään suurin osa aurinkopaneeleista valmistetaan Aasiassa. Paneelien maailmanlaajuisen kysynnän jatkuva kasvu ja logistiset ongelmat ovat heikentäneet viime aikoina paneelien saatavuutta myös Suomessa.

– Aurinkosähköjärjestelmien toimitusajat ovat venyneet tänä keväänä huomattavasti. Suurin syy tähän on paneelien heikko saatavuus; kaikki myydään, mitä saadaan.

EU:n aurinkoenergiastrategiaan sisältyy myös tavoite lisätä paneelien tuotantoa huomattavasti EU-alueella myös julkisen rahoituksen avulla.

Mikko Arvinen, teksti ja kuvat

Artikkelia on täydennetty 27.6. Christer Nymanin kommenteilla.

Komission tiedote
EU Solar Strategy

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!