Eri aikojen määräykset ja standardit on hallittava

Lämpökuvaus, Mikko Arvinen
Lämpökuvaus, Mikko Arvinen

Koska säädeltyjen sähköasennusten aikakausi Suomessa on suhteellisen lyhyt, kuntotutkittavia kiinteistöjä löytyy kaikilta aikakausilta. Sen vuoksi sähkölaitteiston kuntotutkijan pitäisi tuntea eri aikakausien säädökset aina vuoden 1930 varmuusmääräyksistä alkaen.

Koska vanhojen sähköasennusten laillisuus ei muutu säädösten muuttuessa, kuntotutkijan täytyy käytännössä hallita eri aikakausina olleet määräykset ja standardit. Mikäli asennukset on tehty tekohetkellä voimassa olevien säädösten mukaan, niitä ei tarvitse uusia, mikäli laitteistot ovat muutoin kunnossa.

Ensimmäiset, vuoden 1928 sähkölain perusteella laaditut, varmuusmääräykset tulivat voimaan 1930, eli siitä vuodesta alkaen tiedetään, miten sähköasennukset olisi pitänyt tehdä. Nämä varmuusmääräykset olivat voimassa aina vuoteen 1957, jolloin niitä uudistettiin. Varmuusmääräykset muuttuivat sähköturvallisuusmääräyksiksi vuonna 1974 ja standardit tulivat voimaan 2000-luvun alusta.

Kuntotutkimuksesta kiinnostuneille henkilöille Sähköinfo oy järjestää kolmepäiväisiä kuntotutkijan kursseja, joista ensimmäiset kaksi päivää ovat teoriaopiskelua ja kolmas käytännön harjoitustöitä. Teoriapäivien ja harjoituspäivän välillä opiskelijan pitää tehdä myös kotitehtäviä.

Henkilö- ja yritysarviointi Seti oy myöntää puolestaan sähkölaitteiston kuntotutkijan pätevyyksiä ja yrityshyväksyntöjä kuntotutkimuksia tekeville yrityksille. Henkilökohtaisen kuntotutkijapätevyyden ehtona on, että hakija on hyväksytysti suorittanut kolmepäiväisen kuntotutkijan koulutuksen, hänellä on sähköpätevyys 1 tai 2 ja voimassa olevat sähkötyöturvallisuus- ja ensiapukurssien todistukset. Lisäksi pätevyyden saanti edellyttää, että hakija toimittaa Setille raportin yhdestä tekemästään kuntotutkimuksesta.

Yrityshyväksynnän ehtona puolestaan on se, että yrityksellä on palveluksessaan henkilö, jolla on kuntotutkijan pätevyys ja yritys on Suomen tilaajavastuu oy:n Luotettavat kumppanit -rekisterissä. Kuntotutkijapätevyyksiin liittyviin kysymyksiin Seti oy:ssä vastaa allekirjoittanut, puh. 09 5476 1602 tai arto.kari@seti.fi

Sähkölaitteiston kuntotutkimus selvittää sen tulevaa käyttöä =>

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!