Ennätysmäärä hakijoita sähkö- ja automaatioalan perustutkintoon

Kevään 2020 yhteishaussa sähkö- ja automaatioalan perustutkinto houkutteli 3 217 ensisijaista hakijaa. Määrä on suurempi, kuin kertaakaan vuonna 2014 alkaneen tilastointijakson aikana.

Sähkö- ja automaatioalan syksyllä alkaviin perusopintoihin on tarjolla yhteensä 2 550 aloituspaikkaa. Opetushallituksen Vipunen-tilastotietokannan mukaan kevään yhteishaussa paikkoja haki yhteensä 9 151 henkeä, joista 3 217 oli ensisijaisia hakijoita.

Sähkö- ja automaatioalan ammatillisten opintojen suosio on kasvanut tasaisesti vuodesta 2016 lähtien. Vuonna 2019 2 547 aloituspaikkaa haki yhteensä 8 665 hakijaa, joista 2 940 oli ensisijaisia hakijoita.

Yhteishaussa 2020 toisen asteen opintoihin haki yhteensä 71 700 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä oli 58 620. Hakijamäärät jakaantuivat lähes tasan ammatilliseen koulutukseen ja lukioon hakevien kesken. Yhteishaun hakijamäärä laski 300 hakijalla vuodesta 2019.

Ammatillisen koulutuksen yhteishaussa 2020 suosituin ala on edelleen sosiaali- ja terveysala, johon oli 4 640 hakijaa. Seuraavaksi suosituimmat alat ovat ajoneuvo- ja kuljetustekniikka (4 450), liiketalous ja kauppa (3 710), arkkitehtuuri ja rakentaminen (3 300), sähkö- ja automaatiotekniikka (3 217) sekä tietojenkäsittely (2 785). Talotekniikan perustutkinnon 1 391 aloituspaikkaa haki 1 261 ensisijaista hakijaa.

Oppilaitokset julkaisevat opiskelijavalinnan tulokset aikaisintaan 11.6. Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 25.6.

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea myös jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun koulutustarjonnasta ja hakemisesta löydät tietoja oppilaitosten omilta verkkosivuilta ja Opintopolusta.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!