Enersense vetäytyy Voimatel-kaupasta

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan Enersense International Oyj:n ja Voimatel Oy:n yhteenlaskettu markkinaosuus kasvaisi liian suureksi usealla markkinasegmentillä.

SM Extra audioartikkelit

Virasto ei myöskään pitänyt asiakkaiden neuvotteluvoimaa kilpailutilannetta riittävästi tasapainottavana tekijänä. Tästä syystä Enersensen hallitus on arvioinut yritysjärjestelyn mahdottomaksi toteutua halutussa muodossa ja päättänyt vetäytyä järjestelystä.

– Olemme luonnollisesti harmissamme, koska yritysjärjestely olisi ollut koko Suomen kriittisen tietoliikenne- ja verkkoinfrastruktuurin luomisen, kehittämisen ja ylläpitämisen kannalta hyvä ratkaisu. Yritysjärjestely olisi tuonut meille synergiaetuja, mutta kasvustrategiamme tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen yritysjärjestelyn toteutumatta jäämisellä ei ole vaikutusta, Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen kertoo yrityksen tiedotteessa.