Energiayhtiöt suunnittelevat vetylaaksoa Uudellemaalle

Helen Oy, Neste Oyj, Gasgrid Finland Oy ja Vantaan Energia Oy ovat käynnistäneet alustavat tutkimukset teollisen vetylaakson kehittämiseksi Uudellemaalle.

Yhteishankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta johtava eurooppalainen vetytalous, joka luo teollisuudelle investointimahdollisuuksia.

Teollinen vetylaakso yhdistäisi infrastruktuurin, uusiutuvan vedyn varastoinnin sekä siirron ja palvelisi näin vedyn tuottajia että kuluttajia. Lisäksi tutkimuksissa selvitetään toimialan integraatiomahdollisuuksien hyödyntämistä. Uusiutuvan vedyn tuotannossa syntyvää uusiutuvaa lämpöä voitaisiin käyttää kaukolämmityksessä, kerrotaan tiedotteessa.

Yritysten välinen yhteistyö on keskeisessä asemassa vetytalouden kehittämisessä Suomessa ja tämä nostetaan esille myös Suomen hallituksen helmikuussa 2023 hyväksymässä vetyä koskevassa periaatepäätöksessä.

Helenin tiedote

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!