Energiavarastot mukaan tehoreserviin

Ensi vuoden alussa voimaan tuleva tehoreservilain uudistus mahdollistaa energiavarastojen ja nykyistä pienempien kulutusjoustokohteiden osallistumisen tehoreservimarkkinoille.

Tehoreservijärjestelmällä pyritään varmistamaan sähkön riittävyys talvikauden huippukulutuksen aikana. Jatkossa tehoreserviin voivat osallistua voimalaitosten ja kulutusjoustoon kykenevien kohteiden lisäksi myös tekniset vaatimukset täyttävät energiavarastot.

Tehoreserviin tarjottavan kapasiteetin minimitarjouskoko lasketaan kymmenestä yhteen megawattiin. Tarjouksissa energiavarastojen kapasiteetti voidaan myös yhdistää kulutusjoustoon eli kuormien vähentämiseen sitoutumiseen. Lisäksi useita pienempiä kulutusjoustokohteita voidaan aggregoida kulutusjoustokohteiden yhdistelmiksi.

Käytön johtajan ja Sähkötöiden johtajan päivät tulevat taas.

Energiaviraston tiedote