Energiatodistuksista on luovuttava

Arto Saastamoinen

Kolumni, Sähkölämmitysfoorumin entinen asiamies Arto Saastamoinen.

Energiatodistusvaatimus tulisi poistaa kaikilta rakennuksilta tarpeettomana. Laskentaohjeet eivät vastaa todellisuutta ja niiden käyttö johtaa virheelliseen lopputulokseen.

Noin vuosikymmen sitten muun muassa Sähkölämmitysfoorumi ry ja Omakotiliitto ry kritisoivat voimakkaasti energiatodistusta useista sen sisältämistä laskentaperusteista. Nykyään kritiikin voidaan todeta olleen perusteltua ja oikeaa, vaikka silloin haluttua vaikutusta sillä ei saatukaan aikaan.

Näin jälkikäteen voidaan myös havaita, että ympäristöministeriön todelliset perusteet olivat aivan jotkin muut kuin ilmastonmuutokseen vaikuttaminen. Suoraan sanottuna tarkoitus lienee ollut pohjimmiltaan sähkölämmityksen kieltäminen, jossa ei onneksi kuitenkaan täysin onnistuttu.

Silloinen YM:n toiminta on ikävä kyllä yksi osoitus siitä, miten suomalainen korruptio toimii. Nykyään käydään jo kuluttajakohtaista päästöhyvityskauppaa ja esim. lentomatkailussa voi ostaa ”päästöoikeuksia”, joilla kompensoidaan lentämisestä aiheutuneet päästöt.

Kuitenkaan aurinkosähkön tuottaja ei voi laskea energiatodistuksessa koko tuottamaansa sähköenergiaa kohteen hyväksi ja parantaa siten kohteen ”päästötasetta”. Asiaa esitettiin jo vuosikymmen sitten, mutta ympäristöministeriö vastusti sitä silloin erittäin voimakkaasti.

Energiamuotokertoimet määriteltiin siten, että sähkön energiamuotokertoimeksi muodostui kiivaan kamppailun jälkeen ainoa järkeväksi luokiteltava lukuarvo 1,2. Öljystä ollaan jo pakolla luopumassa, mutta sen energiamuotokerroin on edelleen 1,0, jokseenkin siis järjetöntä. Kaukolämmön energiamuotokerroin on 0,5, vaikka lämpö tuotetaan kivihiilellä, maakaasulla, turpeella tai puulla.

Jo edellä kerrottu osoittaa selvästi, että tavoitteena ei ole voinut olla positiivinen ilmastovaikutus vaan jotain aivan muuta. Lukuarvoa 1,0 pienempien kertoimienhan pitäisi tarkoittaa sitä, että sellaiset lämmitysratkaisut toimisivat hiilinieluina. Onko uskottavaa puun, hakkeen, turpeen, kaasun tai kivihiilen kohdalla, että niin kävisi?

Kuluttajille ja kiinteistön omistajille turhia ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttavien vaatimusten poisto olisi siis todellinen ilmastoteko, vaan kyetäänkö siihen. Niistä säästyneet rahat kun voitaisiin käyttää järkevästikin ko. asioita edistävinä ratkaisuina ja toimenpiteinä.

Arto Saastamoinen

Sähkölämmitysfoorumi ry:n entinen, eläkkeellä oleva asiamies.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!