Energiatekniikasta vastauksia tulevaisuuden haasteisiin

Koulutus antaa laajat mahdollisuudet työskennellä energia-alan suunnittelu-, tutkimus ja kehitystehtävissä. Kuva Sampo Kivelä.
Koulutus antaa laajat mahdollisuudet työskennellä energia-alan suunnittelu-, tutkimus ja kehitystehtävissä. Kuva Sampo Kivelä.

Sähkö kytkeytyy maailmaan usein energian muodossa. Yhteiskunta on muuttunut energiariippuvaiseksi ja paine tuotantotapojen kehittämiseen on kova. Erilaisten tuotantomenetelmien ja energiatehokkuuden opiskelu onkin monen sähköntuotannosta kiinnostuneen mieleen.

Metropolia Ammattikorkeakoulussa opiskeleva Nemo Huttunen on toisen vuoden energia- ja ympäristötekniikan opiskelija. Pääaineenaan hänellä on energiantuotantomenetelmät, jossa perehdytään muun muassa sähkön- ja lämmöntuotantoon.

Insinööriopintojen tärkeimpiä kulmakiviä ovat matematiikan, fysiikan ja kemian hallitseminen, joiden opiskelussa ensimmäinen vuosi pitkälti meni. Fysiikan opiskelu on pitänyt sisällään sähköoppia, jonka pohjalta on helpompi ymmärtää laajoja kokonaisuuksia sisältävää energiantuotantoa. Toisena vuonna alkoi syventyminen oman pääaineen pariin, joka on sisältänyt muun muassa sähkötekniikkaa ja erilaisten voimalaitoksien energiatekniikan opiskelua.

– Opinnot ovat syventäneet ymmärrystäni energia- ja ympäristöasioista. On mukava opiskella alaa, jonka konkreettinen hyöty näkyy yhteiskunnassa, Huttunen sanoo.

Työharjoittelu tärkeänä osana opintoja

Opintoihin kuuluu kaksi työharjoittelujaksoa, jotka suoritetaan pääosin kesäisin. Huttunen pääsikin ensimmäisenä kesänä Skanskan järjestämään Oppiva-harjoitteluohjelmaan, jossa vastuu kasvaa opintojen edetessä. Harjoitteluohjelmassa voi tehdä opintoihin vaadittavat harjoittelujaksot ja opinnäytetyön, jonka jälkeen on mahdollista jatkaa asiantuntijatehtävissä.

Nuoruutensa rakennustyömailla viettänyt Huttunen on kiinnostunut rakennusten kehittämisestä urbaanissa ympäristössä. Työ onkin sisältänyt rakennuksiin liittyvää hiilijalanjäljenlaskentaa, elinkaarianalyysiä ja tutkimustyötä rakennusten energiatehokkuudesta. Työnkuva on ollut sitä, mitä Huttunen insinöörikoulutukseen hakiessa toivoi.

– Opintojen ja töiden aikana on huomannut, kuinka paljon pitää ottaa asioita huomioon, kun mietitään muun muassa rakennusten energiatehokkuutta. Asiat ovat kaikkea muuta kuin yksinkertaisia, mutta sitäkin kiinnostavampia.

Energiaopinnot antavat laajan kuvan sähköstä ja energiantuotannosta, jonka ansiosta opinnot soveltuvat hyvin sähköalasta kiinnostuneille.

Ville Alakärppä, teksti

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!