Energiatehokkaat valonlähteet auttavat yrityksiä energiakriisissä

Uudet A-luokan valonlähteet säästävät jopa 40 - 60 prosenttia energiaa tavallisiin ledivalonlähteisiin verrattuna. Kuva Signify.
Uudet A-luokan valonlähteet säästävät jopa 40 - 60 prosenttia energiaa tavallisiin ledivalonlähteisiin verrattuna. Kuva Signify.

EU:n uuden ekosuunnitteluasetuksen ja energiamerkintädirektiivin myötä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden energiatehokkuusvaatimuksiin on tullut muutoksia.

SM Extra audioartikkelit

Syykuussa 2021 EU toimeenpani uuden valonlähteitä koskevan ekosuunnitteluasetuksen, Single Lighting Regulationin, joka korvasi vanhan ekosuunnitteludirektiivin. Uuden asetuksen tarkoituksena on parantaa tuotteiden energiatehokkuutta jo niiden kehitysvaiheessa ja ohjata kuluttajia ostamaan laadukkaampia tuotteita.

Näin ollen myös tuotteiden pitää olla kestävämpiä, ja niiden korjaamisen ja kierrättämisen tulee olla helpompaa. Sellaiset tuotteet, jotka eivät vastaa asetuksen vaatimuksiin, poistuvat markkinoilta.

Energiamerkintädirektiivin uudistuksen myötä energiamerkintäasteikko skaalattiin uudelleen ja palautettiin A–G-asteikolle, ja samalla aiemmat A+, A++ ja A+++-luokat poistuivat. Muutoksella pyritään ohjaamaan tuotekehitystä energiatehokkaammaksi, jotta tuotteet voisivat taas saavuttaa korkeimman A-luokituksen.

Jopa 100 000 tunnin käyttöikä

Markkinoille on jo ilmestynyt uuden A-energialuokituksen saaneita energiatehokkaita valonlähteitä, jotka vastaavat tiukennettuihin energiatehokkuusvaatimuksiin.

Ledivaloputkia käytetään muun muassa varastoissa, parkkihalleissa, teollisuudessa ja monissa muissakin kohteissa. Kuva Signify.

Jotta valonlähde voi saada A-energialuokituksen, sen valotehokkuuden tulee olla vähintään 210 lm/W. Valotehokkuus kuvaa valonlähteen hyötysuhdetta, ja mitä suurempi valotehokkuus, sitä enemmän saadaan valoa samalla sähkön kulutuksella. Uudet A-luokan valonlähteet säästävätkin jopa 40 – 60 prosenttia energiaa tavallisiin ledeihin verrattuna.

Perinteisiin valonlähteisiin verrattuna säästöt ovat sitäkin huomattavammat, sillä A-energialuokan valonlähteet maksavat itsensä takaisin vain kuukausissa.

Uusilla, markkinoiden energiatehokkaimmilla, A-luokan valonlähteillä on parhaimmillaan 10 vuoden takuu ja 100 000 tunnin käyttöikä. Toisin sanoen niiden käyttöikä on kolminkertainen tavalliseen lediin verrattuna ja jopa viisinkertainen vastaavaan perinteiseen TL-D-loisteputkeen nähden. Näin ollen valonlähteitä tarvitsee vaihtaa harvemmin, ja niiden hiilijalanjälki pienenee.

Jos Suomessa vaihdettaisiin kaikki perinteiset valopisteet ledeihin, voitaisiin vähentää noin 200 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä ja säästää satoja miljoonia euroja vuosittaisissa energiakustannuksissa. Lisäksi ennätyslukemia hipova sähkön hinnan nousu lisää kysyntää energiatehokkaille ledivalonlähteille. Sähkön korkean hinnan vuoksi jo ensimmäisestä polttotunnista kertyy huomattavia säästöjä.

Ledivaloputket auttavat saavuttamaan ympäristötavoitteet

Vihreät arvot ja kestävä kehitys ovat monelle yritykselle tärkeitä, ja ne ohjaavat yritysten päätöksentekoa ja valintoja. A-energialuokan ledivaloputkella yritykset voisivat vähentää hiilidioksidipäästöjään jopa 2 286 kilogrammaa tuotteen käyttöiän aikana. Tällaisen päästömäärän hyvittämiseen tarvittaisiin yli 100 puuta.

Tällä hetkellä markkinoilta löytyy korkean energialuokituksen saaneita vakiolamppuja, kynttilälamppuja, ledivaloputkia ja kohdelamppuja. Tulevaisuudessa voidaan odottaa, että A-luokan tuotteita aletaan valmistaa muissakin tuotekategorioissa.

EU:ssa on vireillä muitakin energiatehokkuuteen kannustavia direktiivejä, kuten vaarallisia aineita rajoittava ROHS, joka poistaa muun muassa loistelamput markkinoilta. Näin ollen nyt on paras hetki maksimoida säästöt ja vaihtaa A-energialuokan valonlähteisiin.

Jane Behm ja Susanna Surakka

Kirjoittajat työskentelevät Signify Finland Oy:n markkinointiosastolla.