Energiamurroksen johtamiseen työkaluja yhteishankkeella

Vaasan, Kajaanin ja Tampereen ammattikorkeakoulujen yhteishankkeessa kehitetään työkaluja energiasektorin nopeaan uudistamiseen.

Voimakkaassa kasvussa oleva energiasektori on globaalisti murroksessa teollisuuden, liikenteen ja lämmityksen sähköistyessä vauhdilla. Tuulivoima, aurinkoenergia ja muut uusiutuvat energialähteet ovat jo nyt muuttaneet huomattavasti sähköenergiantuotantoa ja kehitys vain kiihtyy.

Muutos asettaa paljon vaateita sähkönsiirtoon sekä koko energiajärjestelmän rakenteeseen ja hallintaan. Energia-alan nopea systeeminen muutos voi hallitsemattomana ja puutteellisella osaamisella johtaa sähkön hinnan suuriin vaihteluihin, sähkönjakelun häiriöihin ja akuuttien ilmastotoimien lykkääntymiseen.

Vaasan ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu vastaavat yhteisellä kolmivuotisella hankkeellaan energia-alan vihreän siirtymän tarpeisiin. Hankkeen aikana, vuosina 2024-2026, suunnitellaan ja toteutetaan ajankohtainen energiamurroksen johtamisen koulutuskokonaisuus, rakennetaan alan yhteistyöverkostoja ja kehitetään digitaalinen oppimispeli. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) rahoittama ja tuen myöntäjänä toimii Keski-Suomen ELY-keskus.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!