Energialainsäädännön muutokset korostavat talotekniikan roolia

Combient Mix oy:n toimitusjohtaja Hanna Hagström kertoi puheenvuorossaan tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksista. Kuva Sauli Norja.
Combient Mix oy:n toimitusjohtaja Hanna Hagström kertoi puheenvuorossaan tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksista. Kuva Sauli Norja.

Rakennuskannan hiilineutraalisuuden tavoittelu nostettiin Sähköisen talotekniikan rakennuttajaseminaarin ykkösteemaksi.

Rakennuttajaseminaari lähettiin webinaarina Espoon Sähkötalolta 31.8. Tilaisuuden avanneen Sähkösuunnittelijat NSS ry:n puheenjohtajan, Stacon oy:n toimitusjohtaja Jonne Järvisen mukaan tämä vuosi on ollut suunnittelijoille poikkeuksellisen kiireinen varsinkin asuntorakentamispuolella.

– Huhti-kesäkuussa asuntorakentaminen nousi kaikkien aikojen ennätykseensä. Me teemme koko ajan tulevaisuuden asuntoja, ja meillä suunnittelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten asioita tehdään tulevaisuudessa.

Samalla sähköinen talotekniikka on noussut entistä merkittävämpään rooliin myös lainsäädäntötasolla energiatehokkuuden parantamisessa.

– Ympäristöarvot ja ajankohtaiset asiat EU:n suunnalta ohjaavat radikaalisti meidän suunnittelijoidemme toimintaa. Meidän tehtävänämme on täyttää se vaatimustaso, mitä hiilijalanjäljen pienentäminen vaatii, Järvinen sanoi.

Vaatimustaso kiristyy jatkuvasti

Kuopiolaisen sähkösuunnittelutoimisto AH-talotekniikka oy:n projektipäällikkö Pekka Ahon mukaan jatkuvasti kehittyvä energialainsäädäntö ja vaatimustason kasvu on lisännyt alan konsulttipalveluiden kysyntää.

– Harvasta asiakkaan organisaatioista löytyy riittävästi ammattiosaamista kaikkeen. Esimerkiksi uusi, viime vuoden lokakuussa voimaan tullut laki kiinteistöjen älykkyydestä ja tähän liittyvä SRI-indeksi (Smart Readiness Indicator) ovat vaikuttaneet paljon suunnittelukenttään, Aho sanoi.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen mukaan EU:ssa on ymmärretty hyvin rakennusten merkittävä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

– EU:ssa on laadittu aika valtaisa toimenpidepaketti uusiin ratkaisuihin siirtymiseksi ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiksi. Tämä edellyttää huomattavaa uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamista, kestävää rakentamista ja automaation mahdollisuuksien lisääntyvää hyödyntämistä.

Pietikäisen mukaan fossiilisista polttoaineista luopuminen ei voi tapahtua muuten käyttökelpoisen puun polttoa lisäämällä.

– Ihanteellisinta tietenkin olisi, että rakennukset tuottaisivat itse tarvitsemansa energian, Pietikäinen totesi.

Ville Tamminen. Kuva Sauli Norja.
Ville Tamminen. Kuva Sauli Norja.

Caverion Suomi oy:n toimitusjohtaja Ville Tammisen mukaan urakoitsijoilla on tärkeä rooli hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa.

– Meillä on tiukat vastuullisuustavoitteet omassa toiminnassamme. Seuraava haasteemme on asiakkaille tarjottavien palveluiden hiilikädenjäljen määrittely vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen erityisesti materiaalitoimitusten osalta, Tamminen sanoi.

Talotekniikalla pandemiaa vastaan

Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan talotekniikan teollisuusprofessori Piia Sormusen mukaan pandemia on osoittanut, että terveellisen sisäympäristön varmistamiseksi ja sisäympäristön terveysturvallisuuden takaamiseksi rakentamisessa tulee keskittyä ennakoivien, älykkäiden rakennusten kehittämiseen.

– Pandemia on muuttanut keskustelua sisäilman laadusta ja sisäympäristön olosuhteista. Aiemmin puhuttiin Sick building -syndroomasta ja siitä, miten erilaiset homeet voivat sairastuttaa tilojen käyttäjän, mutta nyt on alettu kiinnittää enemmän huomiota siihen, että myös toiset ihmiset voivat sairastuttaa tilojen käyttäjät. Aiemmin tämä riski on tunnistettu ainoastaan sairaalaympäristöjen suunnittelussa, Sormunen sanoi.

Lisäksi seminaarissa kuultiin Granlund oy:n kehitysjohtaja Tero Järvisen puheenvuoro (STULin kesäkuun jäsentiedotteessa käsitellystä) yleissuunnitteluvaiheen TATE-toimintamallista ja Sponda oy:n kiinteistöhallintojohtaja Markus Niemisen esitys yritysten kiristyneiden vastuullisuusvaatimusten vaikutuksista kiinteistösijoitustoimintaan.

RAKLI ry:n, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja Sähkösuunnittelijat NSS ry:n yhdessä järjestämä Sähköisen talotekniikan rakennuttajaseminaari pidettiin nyt 24. kerran.

Rakennuttajille ja tilaajille suunnattu informaatiotilaisuus on pidetty perinteisesti Helsingin suomalaisella klubilla, mutta tänä ja viime vuonna tilaisuus jouduttiin järjestämään webinaarina ilman perinteistä rapuillallista ja verkostoitumismahdollisuutta.

Mikko Arvinen, teksti

Webinaarin esitykset ovat katsottavissa STULin Youtube-kanavalla.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!