Edunvalvontaa vai yhteistyötä?

Marko Utriainen. Kuva Mikko Käkelä.
Marko Utriainen.

Sähkömaailma-lehden pääkirjoitus, maaliskuu 2024.

Elämme epävarmuuden sävyttämää murrosaikaa. Arvokeskustelu on syvää ja vastakkainasettelu on suurta asiassa kuin asiassa.

Pohdimme usein, miten saada oma ääni kuuluviin, ja miten vastata omiin tarpeisiimme ja intresseihimme. Onko edunvalvonta ainoa keino taistella oikeuksiemme puolesta, vai voisimmeko löytää kestävämpiä ratkaisuja yhteistyön kautta?

Edunvalvonta on usein ensimmäinen reaktio, kun omat intressit ovat uhattuina. Yksilöt ja ryhmät voivat kokea tarpeen puolustaa oikeuksiaan voimakkaasti pyrkien varmistamaan parhaan mahdollisen oman näkökulman. Oman ajatuksen vahvistamiseksi kampanjoidaan, kokoonnutaan toreille, kirjoitetaan mielipidekirjoituksia. Puhutaan paljon, mutta samalla ohi. Ei pysähdytä keskustelemaan, eikä kuunnella. Tämä johtaa voimakkaaseen kilpailuun ja vastakkainasetteluun, mikä puolestaan lisää kulttuurista polarisaatiota.

”Edunvalvonnan ja yhteistyön ei tarvitse olla toisiaan poissulkevia.


Yhteistyössä painotetaan kohtaamista, vuoropuhelua, kuuntelua, kompromisseja ja sopimista. Se vaatii kykyä nähdä laajempi kuva, jossa yksilöiden ja ryhmien edut ovat tasapainossa yhteisen hyvän kanssa. Yhteistyö on eteenpäin katsovaa ja ratkaisukeskeistä. Siihen liittyy vahva keskinäinen kunnioitus ja ennen kaikkea halu löytää molemmille osapuolille tyydyttävä ratkaisu.

Edunvalvonnan ja yhteistyön ei tarvitse olla toisiaan poissulkevia. Taitava ja vastuullinen edunvalvonta sisältää myös yhteistyöhaluisuutta ja avoimuutta eri näkökulmille. Samoin yhteistyössä toimiminen ei välttämättä tarkoita omien etujen unohtamista, vaan niiden yhdistämistä laajempaan kokonaisuuteen. Näillä periaatteilla STUL edistää konkreettisesti sähköurakoitsijoiden näkökulmaa suomalaisessa lainsäädännössä.

Yhteiskuntamme tarvitsee tasapainoa edunvalvonnan ja yhteistyön välillä. Jotta voimme rakentaa kestävän tulevaisuuden, meidän on kyettävä puolustamaan omia etujamme samalla kun olemme valmiita avaamaan keskustelun ja luomaan yhteistyösuhteita. On aika kääntää katse kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia ja etsiä ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman monia.

Marko Utriainen

Kirjoittaja on Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!