Dokumentointi varmistaa sisäverkkojen laadun

Kaikista asennuksista on otettava valokuva loppudokumentteihin liitettäväksi. Myös kansien alle piiloon jäävät työt on kuvattava niin, että niistä käy selkeästi ilmi asennustekninen laatu.
Kaikista asennuksista on otettava valokuva loppudokumentteihin liitettäväksi. Myös kansien alle piiloon jäävät työt on kuvattava niin, että niistä käy selkeästi ilmi asennustekninen laatu.

Viestintäviraston uusittu sisäverkkomääräys täsmentää valokuituverkkojen asennus- ja dokumentointivaatimuksia.

Viestintäviraston uusittu sisäverkkomääräys 65C astui voimaan 1. helmikuuta 2018. Uudistuksen merkittävin, ja alan toimijoita eniten puhuttanut, muutos koskee kotikaapelointivelvoitteesta luopuminen saneerauskohteissa. Viestintävirasto perustelee velvoitteesta luopumista ennen kaikkea urakoiden kokonaiskustannusten alentamisella.

Jos tilaaja ei kuitenkaan erikseen vaadi yleiskaapeloinnin uusimisen jättämistä remontin ulkopuolelle, toteutetaan kaapelointi aiemman periaatteen mukaisesti asentamalla tietoliikennerasia vähintään yhteen huoneiston asuinhuoneeseen. Muutos ei koske antenniverkon koaksiaalikaapelointia. Toistaiseksi antennipistorasia vaaditaan kaikkiin asuinhuoneistoihin.

Käytön johtajan ja Sähkötöiden johtajan päivät tulevat taas.

Verkot rakennetaan vuosikymmeniksi

Usein kiinteistön rakenteisiin upotettavat sisäverkot rakennetaan kestämään vuosikymmeniä, ja tästä syystä verkoille on asetettu tiukat laatuvaatimukset, jotka pitää osoittaa verkon suorituskykymittauksilla ja mittaustuloksista huolellisesti laadituilla pöytäkirjoilla. Tilaajan kannattaa aina vaatia kaikki Viestintäviraston määräyksen mukaiset mittauspöytäkirjat urakoitsijalta, sillä vain näistä voidaan varmistaa, että verkon laatu vastaa varmasti sitä mitä on tilattu.

Vaikka dokumenttien toimittamisvelvoite on kirjattu selkeästi määräykseen, kannattaa asia varmistaa Viestintäviraston viestintäverkkoasiantuntija Klaus Niemisen mukaan etukäteen kirjaamalla asia myös urakoitsijan kanssa tehtävään sopimukseen.

– Töiden tilaajan kannattaa sisällyttää sopimukseen maininta siitä, että rakennetaan voimassa olevan sisäverkkomääräyksen mukaisesti. Kannattaa kiinnitä huomiota siihen mitä tilataan, miten toteutus suunnitellaan ja miten suunnitelmat toteutetaan, hän kiteyttää.

Valokuvat mukaan dokumentteihin

Mittausten lisäksi määräys 65 C velvoittaa valokuvaamaan toteutetut asennukset jakamotiloissa sekä liittämään valokuvat osaksi loppudokumentointia. Tämä koskee sekä antenni- että yleiskaapelointijärjestelmän asennuksia.

Kaikki jakamot on valokuvattava niin, että asennustekninen laatu on valokuvista helposti arvioitavissa. Valokuvista tulee käydä selkeästi ilmi myös umpinaisten koteloiden alle jäävien tai rakenteiden sisään piilotettavien asennusten toteutustavat. Viestintäviraston mukaan valokuvausvaatimus haluttiin lisätä
dokumentointimääräyksiin, sillä viime vuosina tehdyissä tarkastuksissa on tullut ilmi useita laadullisesti jopa täysin luokattomia asennuksia.

Viestintävirasto voi velvoittaa, että puutteellisesti rakennettu sisäverkko korjataan määräyksen mukaiseksi. Tästä mahdollisesti syntyviin toimijoiden välisiin korvauskysymyksiin virasto ei ota kantaa.

– Määräyksen velvoitteista ei voida poiketa missään tilanteessa. Ei edes osapuolten välisellä sopimuksella. Mikäli puutteita ilmenee missä tahansa rakentamisen vaiheessa, siitä syntyy todennäköisesti lisäkuluja kaikille osapuolille, Nieminen sanoo.

Paloturvallisuus huomioon

Paloturvallisuutta käsittelevät vaatimukset ja soveltamisohjeet on päivitetty vastaamaan EU:n rakennustuoteasetuksen (CPR) vaatimuksia. Jatkossa sisäverkoissa käytettävien kaapeleiden on täytettävä polttotesteissä varmistetut paloluokkavaatimukset. Näin varmistetaan, ettei sisäverkoissa käytetä esimerkiksi ulkotiloihin tarkoitettuja, palokuormaa merkittävästi lisääviä kaapeleita.

Uloskäytävä- eli poistumistiealueilla sisäverkon kaapelit tulee lisäksi suojata vähintään palonkestoluokka EI30:n mukaisella kotelointirakenteella. Esimerkiksi lääkintätiloja koskevat lisäksi omat vaatimuksensa.

Ville Reinikainen ja Mikko Arvinen, teksti

Artikkeli on julkaistu 11/2018.