Digitalisaation peruselementit

Kimmo Hallamaa. Kuva Suvi Elo.
Kimmo Hallamaa.

Kolumni, Sähkö oy Turun toimitusjohtaja Kimmo Hallamaa.

SM Extra audioartikkelit

Rakli ry:n toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen kirjoitti syyskuun Sähkömaailman kolumnissaan ”Ratkaisuilla on kiire” – aivan oikein – seuraavaa: ”Talotekniikan tulevaisuus on kokonaisuuden hallinnassa. Useiden järjestelmien tulee keskustella keskenään ja ulkoisia datalähteitä, kuten hinta- ja säätietoja, on pystyttävä hyödyntämään kokonaisohjauksessa.”

Kokonaisuutta voi hallita vain, jos kokonaisuus rakennetaan. Uskallan väittää, että nykyisillä käytännöillä – ja erityisesti sopimusmalleilla – ei luoda kokonaisuuksia, vaan tilkkutäkkejä, joita kuvitellaan voitavan nivoa toimivaksi kokonaisuudeksi tietotekniikan ja digitalisaation avulla, vaikka itse asiassa silloin vain paikataan huonoa kokonaissuunnittelua ja pirstaloitunutta toteutusta.

Mitä digitaalisuus voisi rakentamisen ja talotekniikan prosesseissa käytännössä tarkoittaa? Aivan keskeistä on varmistaa, että jaamme digitalisaation peruselementin eli datan ilman, että se siiloutuu ja ilman, että datan siirtäminen vaatii toistuvia rajapintojen rakentamisia. Koska datan jakamisalusta muodostaa käytännössä rajoitetun monopolin, on tärkeää, että alusta olisi toimialan hallinnassa ja toivottavasti myös osana laajempaa kokonaisuutta, jota voitaisiin kutsua sähköisen talotekniikan tietoinfrastruktuuriksi.

”On tärkeää, että datan jakamisalusta olisi toimialan hallinnassa

Datan siirtymisen lisäksi meidän on syytä varmistaa, että tuotetiedot ovat talotekniikka-alan toimialajärjestöjen hallinnoimia ja kohtuullisella kustannuksella kaikkien käytettävissä. Sama periaate koskee myös mm. energian kulutus- ja hintatietoja sekä säätietojen saatavuutta, joissa molemmissa on esiintynyt yllättäviä haasteita niin teknisesti kuin kaupallisestikin.

Urakoitsijoille keskeistä on, että heidän osto- ja myyntilaskuliikenteensä kulkee yhteisen datan siirtoalustan kautta kustannustehokkaasti. Kyseinen data muodostaa tulevaisuudessa perustan digitalisaation täydelle hyödyntämiselle.

Datan jakamisen lisäksi rakentamisen ja suunnittelun prosesseja ja sopimusmalleja on uudistettava. Talotekniikka-alan lisäksi muutoksen käynnistymiseen tarvitaan rakennuttajien ja tilaajien aktiivista otetta. Kokonaisuuden hallinta on mahdollista vain tällä yhteistyöllä. Tarvittavat teknologiat meillä jo on, kyse on enemmänkin tavasta toimia ja käyttää teknologioita. Koska ratkaisulla on kiire, uudistustyö kannattaa aloittaa heti. Talotekniikka-ala on siihen valmis – ovatko muut?

Kimmo Hallamaa

Kirjoittaja on Sähkö oy Turun toimitusjohtaja.