Digitalisaatio haltuun

Digitalisaatio näkyy päivä päivältä enemmän myös sähköasentajien arjessa. Kuva Mikko Käkelä.
Digitalisaatio näkyy päivä päivältä enemmän myös sähköasentajien arjessa. Kuva Mikko Käkelä.

Digitalisaatio on väistämätön osa myös sähköurakoitsijan arkea. Ota se haltuun ja valjasta nollat ja ykköset euroiksi!

SM Extra audioartikkelit

Digitalisaatio tarkoittaa yksinkertaisesti digitaalisen tietotekniikan yleistymistä eri toiminnoissa. Digitalisaation perusajatuksena on hyödyntää johonkin järjestelmään lisättyä tietoa – esimerkiksi lukua, numeroa, toimenpidettä – siten, että samaa toimenpidettä eli tiedon lisäämistä ei tarvitsisi tehdä myöhemmin yhä uudelleen.

Tällä tavoitellaan liiketoiminnan tehostamista vähentämällä yksitoikkoisia ja mekaanisia työvaiheita, jolloin esimerkiksi sähköurakoitsijat voivat aidosti keskittyä tekemään liiketoiminnalleen tuottavampaa ja merkityksellisempää työtä.

Digitalisaatio näkyy myös sähköasentajien työssä. Esimerkiksi laite- ja sähköasennuskalustevalmistajien yksityiskohtaiset interaktiiviset oppaat ja asennusvideot korvaavat yhä enemmän perinteisiä painettuja manuaaleja, ja avoimet videoalustat, kuten Youtube, tarjoavat asentajille edullisen ja helppokäyttöisen työkalun kartuttaa omaa osaamispääomaa. Ennen parhaimmat asennusvinkit ovat voineet olla vain eläkeikää lähestyvän kärkiasentajan tiedossa.

Toiminnanohjausjärjestelmät digitalisaation kärjessä

Urakointityössä tietoa joudutaan usein monistamaan ja kopioimaan yksittäisissä työvaiheissa. Tämänkaltaista toimintaa on helppo tehostaa modernin teknologian avulla. Esimerkiksi lähes jokaista työmaata koskevat toiminnot, kuten kulunvalvonnan, työnohjauksen, varastojen, raportoinnin, laskutuksen, laadunvalvonnan ja työmaarekisterin ylläpitoa, voidaan jo ohjata täysin digitaalisesti uusimmilla toiminnanohjausjärjestelmillä.

Toimintojen listaa voitaisiin kasvattaa lähes rajattomasti, sillä sovellukset mahdollistavat tehokkaan tiedon välittämisen sähköisten rajapintojen kautta eri järjestelmien välillä. Nopeiden langattomien yhteyksien ansiosta sähköiset pöytäkirjat, kaaviot, kuvat ja sekä kuvanlaadultaan varsin korkealaatuiset videotkin liikkuvat suoraan pilvipalvelimeen. Näin työmailta saadaan mahdollisimman ajantasaista ja oikeaa tietoa, joka on suoraan käytettävissä 24/7 yrityksen määrittelevälle henkilökunnalle ajasta ja paikasta riippumatta.

Tietomallit tukevat digitaalista kehitystä

Digitaalisuus mahdollistaa selkeimpien ja tasalaatuisimpien luovutusaineistojen jättämisen loppuasiakkaille, jos vertaa tilannetta perinteisiin manuaalisiin käsintehtyihin loppupiirustuksiin. Kehittyneillä projektien seurantatyökaluilla työmaiden kokonaiskustannukset voidaan litteroida, jolloin työnjohtajilla on mahdollisimman selkeä ja ajantasainen kuva urakkaan käytetyistä resursseista eli ajasta ja rahasta.

Tietomallit tukevat jo nyt merkittävästi erityisesti suurien työmaiden toimintoja, jolloin mallien sisältämää tietoa voidaan hyödyntää parhaimmillaan varsin tehokkaasti esimerkiksi sähköurakoinnin asennustyön eri vaiheissa. Aloitusvaiheessa malleista saadaan suuri määrä lähtötietoja, joita voidaan hyödyntää mm. aikataulutuksessa, resurssoinnissa ja materiaalisen hankinnoissa.

Laajennetun todellisuuden hyödyntäminen yleistyy

Laajennettua todellisuutta hyödyntäviä ja esimerkiksi asennustyötä helpottavia työkaluja on vielä hyvin rajoitetusti käytössä, mutta niiden merkitys tulee jatkuvasti kasvamaan. Esimakua ja käyttäjäkokemuksia modernin tekniikan mahdollisuuksista on jo nähty HeadPower oy:n HeadPower AR -sovelluksessa, jossa sähköverkon suunnittelijoiden on mahdollista pelkän Android-puhelimen näyttökuvien avulla luoda näyttäviä ja selkeitä kolmiulotteisia havainnekuvia joko kaapelireiteistä, jakokaapeista tai puistomuuntamoista.

HeadPowerin tuotepäällikkö Toivo Nivalan mukaan asiakkaiden kiinnostus asennusten ulkonäköön kasvaa koko ajan. Yrityksen uusi sovellus havainnollistaa, miltä esimerkiksi uusi jakokaappi tai latausasema tulee näyttämään ja miten se asettuu ympäristöönsä. Kuva Päivi Tuovinen.
HeadPowerin tuotepäällikkö Toivo Nivalan mukaan asiakkaiden kiinnostus asennusten ulkonäköön kasvaa koko ajan. Yrityksen uusi sovellus havainnollistaa, miltä esimerkiksi uusi jakokaappi tai latausasema tulee näyttämään ja miten se asettuu ympäristöönsä. Kuva Päivi Tuovinen.

Digitalisaatioon siirtymistä yritetään lähitulevaisuudessa vauhdittaa myös lainsäädännöllä. Aiempi eduskunta hyväksyi rakentamisen päästöjen pienentämiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen tähtäävän uuden rakennuslain, joka tulee voimaan 1. tammikuuta 2025.

Laki asettaa muun muassa yleisen velvollisuuden laatia konekielisesti luettavan rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen, jonka päivittämisvelvollisuus kuuluu rakennuksen omistajalle. Tuleva laki tulee ehdottomasti muuttamaan sähköurakoitsijan arkea, mutta muutosten lopullinen aikataulu jää vielä nähtäväksi.

Antti Kivioja, teksti

Juttu on tiivistelmä Sähkömaailma Extran numerossa 3/2023 julkaistusta laajemmasta artikkelista. Artikkeli on tilaajien luettavissa lehden verkkojulkaisualustalla.