Destia rakentaa 400 kV voimajohdon Torniosta Keminmaalle

Lähes 50 kilometriä pitkä voimajohtolinja rakennetaan Tornion Vuonnekoskelta Keminmaan Viitajärvelle.

Voimajohto on osa Fingridin ja Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnätin Aurora Line -hanketta. Vuonna 2025 valmistuva hanke lisää Suomen ja Ruotsin välistä sähkönsiirtokapasiteettia 800 – 900 MW.

Yhteensä 380 kilometriä pitkä voimajohto tulee kulkemaan Muhoksen Pyhänselästä Ruotsin Messaureen. Uusi voimajohtoyhteys parantaa sähkön toimitusvarmuutta ja mahdollistaa uusiutuvan sähköntuotannon lisäämisen alueella.

Destia on osa kansainvälistä Colas-konsernia. Yrityksen palveluksessa on noin 1 700 työntekijää. Vuonna 2022 yrityksen liikevaihto oli noin 600 miljoonaa euroa.

Destian tiedote

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!