Ei kuvaa
Artikkelit

Liittymisjohto kannattaa suojata oikeaoppisesti

Liittymisjohdolle sallitaan erilaisia suojausmenettelyjä. Niitä hyödyntämällä päästään riittävään turvallisuustasoon myös haja-asutusalueilla, joilla sähkön pienjännitejakeluissa on vähän väliä haasteita. Haja-asutusalueiden sähkön pienjännitejakelut osoittautuvat jatkuvasti ongelmallisiksi. Joskus toimitusvarmuuden takia ja säännöllisesti myös sähköturvallisuuden kannalta: jakeluverkon teho voi […]

Kaikista asennuksista on otettava valokuva loppudokumentteihin liitettäväksi. Myös kansien alle piiloon jäävät työt on kuvattava niin, että niistä käy selkeästi ilmi asennustekninen laatu.
Artikkelit

Dokumentointi varmistaa sisäverkkojen laadun

Viestintäviraston uusittu sisäverkkomääräys täsmentää valokuituverkkojen asennus- ja dokumentointivaatimuksia. Viestintäviraston uusittu sisäverkkomääräys 65C astui voimaan 1. helmikuuta 2018. Uudistuksen merkittävin, ja alan toimijoita eniten puhuttanut, muutos koskee kotikaapelointivelvoitteesta luopuminen saneerauskohteissa. Viestintävirasto perustelee velvoitteesta luopumista ennen kaikkea […]

Kuvassa näkyvät leveät IV-kanavat, putkistot sekä näiden alla kaapelihyllyt. Tietomallinnuksella voi havainnollistaa, miten vaikeaa kaapelihyllyt on käytännössä asentaa.
Artikkelit

Tietomallinnus on haaste ja mahdollisuus

Tietomallinnus on saavuttanut jo runsaasti hyvää mainetta tehokkaana työkaluna ja tuottanut tulosta monessa kohteessa niin suunnittelun kuin urakoinnin kannalta. Mallinnuksen mahdollistamat tarkemmat ja ahtaammat suunnitelmat tuovat omat ongelmansa asennustekniikkaan ja urakoitsijoiden väliseen toimintaan. Urakoitsijoiden valveutuneisuus […]