Kompaktin kokoinen lämpökamera on hyvä lisä huolto- ja kunnossapitotöitä tekevän henkilön työkalupakkiin. Kuva Fluke.
Artikkelit

Vertailu: Alle tuhannen euron lämpökamerat

Pienten lämpökameroiden hinnat ja ominaisuudet alkavat olla sitä luokkaa, että niiden käyttö sähköalan jokapäiväisessä työssä on tullut mahdolliseksi. Perusteellinen sähkölaitteiston lämpökuvaus edellyttää kalliimpaa kameraa, mutta vianetsinnän ja kunnossapidon apuvälineiksi pikkukameratkin ovat omiaan. Vertailimme kolmea selvästi […]

Timo Iholin ja Esa TiainenTukesin Timo Iholin ja STULin Esa Tiainen vuoden 2019 Käytön johtajien teemapäivillä Vantaalla. Tilaisuus järjestetään jälleen 13.10, tällä kertaa huomattavasti edellistä kertaa väljemmin turvavälein.
Artikkelit

Tukes poisti käytön johtajien rekisterin verkosta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on poistanut käytön johtajien rekisterin Internetistä, mikä aiheuttaa sähköturvallisuusriskejä. Virasto perustelee poistamista sillä, että rekisteri on henkilötietosuojalain vastainen. Julkisuuslaki kuitenkin edellyttää viranomaisten tietojen avoimuutta. Viranomaisten asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan […]

Varsinaisen kuntotutkimuksen tekemiseen vaikuttaa monta asiaa. Tärkein on tutkittavan rakennuksen ikä ja rakennuksen entinen, nykyinen ja tuleva käyttötarkoitus.
Artikkelit

Sähkölaitteiston kuntotutkimus selvittää sen tulevaa käyttöä

Kiinteistön sähkölaitteiden kuntotutkimuksessa ei varsinaisesti tarkastella sähkölaitteiden nykyistä tilannetta, vaan tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kiinteistön sähkölaitteet palvelevat tulevaa käyttöä. Kiinteistön haltijan ja kuntotutkimuksen tekijän tulee mieltää, mikä ero on sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksella ja kuntotutkimuksella. Määräaikaistarkastus, […]

Lämpökuvaus, Mikko Arvinen
Artikkelit

Eri aikojen määräykset ja standardit on hallittava

Koska säädeltyjen sähköasennusten aikakausi Suomessa on suhteellisen lyhyt, kuntotutkittavia kiinteistöjä löytyy kaikilta aikakausilta. Sen vuoksi sähkölaitteiston kuntotutkijan pitäisi tuntea eri aikakausien säädökset aina vuoden 1930 varmuusmääräyksistä alkaen. Koska vanhojen sähköasennusten laillisuus ei muutu säädösten muuttuessa, […]

Laitteiston rakenne ja käytön riski määräävät sen, kuka laitteistossa saa tehdä töitä alkaen tavallisista käyttötoimenpiteistä. Kuva Mikko Arvinen.
Artikkelit

STUL ja SETI kehittivät urakoitsijoiden kunnossapitosertifikaatin

Sähkölaitteiston haltijalla on ensisijainen vastuu laitteiston turvallisesta kunnosta. Vuoden 2017 alusta voimaan tulleessa sähköturvallisuuslaissa tämä velvoite korostuu vielä aikaisempaa enemmän. Nykyisin sähkölaitteiston kunnossapito muiden teknisten järjestelmien ohella on usein ulkoistettu kunnossapitoyrityksille. Järjestelmien luotettava toiminta on […]

Yhteensä 36 asunnosta koostuva Niemenmäenkuja 2 on linja- ja sähkösaneerattavana vuoden loppuun. Kerrallaan työn alla on 6 - 18 asuntoa. Kuva Raisa-Kyllikki Ranta.
Artikkelit

Putkiremonttipäätös johti myös sähköremonttiin

Kun kerrostalon putket ovat tulleet käyttöikänsä päähän, saman ikäinen sähköjärjestelmä saattaa olla vielä luotettavassa kunnossa. Kustannustehokkuussyistä remontit kuitenkin kannattaa yhdistää. Siksi asunto-osakeyhtiöiden linjasaneerauspäätökset tietävät töitä myös sähköremontteihin keskittyville urakoitsijoille. 1960-luvun alun asuinkerrostalot ovat yleisesti hyvässä […]

Sähköinfo Oy:n lämpökuvaajakouluttaja Henrik Rouskun mukaan sähkölaitteiden lämpökuvaus on suositeltavaa tilata aina sähköalan ammattilaiselta. ”Jos kuvaaja ei tunne sähkölaitteistojen toimintaa, tulee kuvista tehtyä helposti virhetulkintoja ja vikoja saattaa jäädä huomaamatta”, Rousku sanoo.
Artikkelit

Sähkölaitteiston tarkastuttaminen voi näkyä vakuutusmaksuissa

Yritysten suuronnettomuuksissa tulipalo saa useimmiten alkunsa sähkölaitteeseen tulleesta viasta. Vahinkojen ehkäisemiseksi erityisesti suuret sähkökeskukset on suositeltavaa tarkastuttaa lakisääteisiä määräaikoja useammin. Jokainen yritys haluaa välttyä turhilta vahingoilta ja tapaturmilta, jotka voisivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaarantaa sen […]

Sähköinfon tekninen asiantuntija Henrik Rousku opasti Metropoliassa sähköinsinööriksi opiskelevaa Alexandra Maltuschia lämpökameran käyttöön.
Artikkelit

Lämpökuvausopit yksiin kansiin

Suomen ensimmäinen kirja sähkölaitteistojen lämpökuvauksesta ilmestyy syksyllä. Kirja syventää lämpökuvauskurssien oppeja ja auttaa tulkitsemaan lämpökuvia oikein. Sähkölaitteistojen lämpökuvaajien on ollut mahdollista saada lämpökuvaajapätevyys LK1 tai LK2 jo parin vuoden ajan. Sertifiointijärjestelmän taustalla oli vakuutusyhtiöiden tarve […]

Henrik Rouskun mukaan lämpökameroiden käyttö on arkipäiväistymässä osaksi sähkölaitteistojen normaalia kunnossapitotoimintaa.
Artikkelit

Lämpökuvaus kiinnostaa yhä useampia

Sähköinfon vuoden 2016 neljännelle, Espoon Leppävaarassa 1.11. pidetylle sähkölaitteiston lämpökuvauskurssille osallistui reilut parikymmentä sähköalan ammattilaista. Lämpökuvauskursseja vuodesta 2014 lähtien vetäneen Sähköinfon teknisen asiantuntijan Henrik Rouskun mukaan kursseille on osallistunut tähän mennessä pääasiassa sähköurakoitsijoita, sähkölaitteistojen tarkastajia, […]

Tulipalon aiheuttamat kustannukset nousevat moninkertaiseksi verrattuna sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksessa todettujen puutteiden korjauksista ajoissa. Kuva vuonna 2011 Turun yliopistollisessa sairaalassa syttyneestä palosta. Kuva Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos.
Artikkelit

Sähkölaitteiden lämpökuvaus ehkäisee sähköpaloja

Suomessa syttyy joka vuosi kymmeniä sähköpaloja, jotka olisivat olleet vältettävissä sähkölaitteiden asianmukaisella huollolla ja kunnossapidolla. Suurin osa sähköpaloiksi luokitelluista tulipaloista syttyy kodinkoneista – usein inhimillisen toiminnan seurauksena – mutta myös kiinteistä sähköasennuksista aiheutuu vuosittain kymmeniä […]