Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen.
Ajankohtaista

Minustako standardien laatija?

Sähkömaailma Extran pääkirjoitus, syyskuu 2023. Sana ”standardi” saattaa tuoda mieleen tylsähkön tekstin, jota on vaikea lukea ja ymmärtää. Määritelmän mukaan standardi on kirjallinen julkaisu, jossa määritetään esimerkiksi tuotteiden ja palvelujen ominaisuuksia ja vaatimuksia tai järjestelmien […]

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Ajankohtaista

Liikenteen sähköistyminen jatkuu

Sähkömaailma Extran pääkirjoitus, touko-kesäkuu 2023. Sähköistymisellä on jo pitkät perinteet sekä raskaassa liikenteessä että myös julkisessa henkilöliikenteessä. Junaliikenteen sähköistys alkoi Suomessa 1960-luvun lopulla ensin pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä ja sen jälkeen junaliikenteen sähköistyminen on ulottunut koko maassa […]

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Ajankohtaista

Kuinka voi hyödyntää tekoälyä?

Sähkömaailma Extran pääkirjoitus, maaliskuu 2023. Viime aikoina on kohistu Chat GPT:n esittelemästä avoimen tekoälysovelluksen kyvystä tuottaa ymmärrettävää tekstiä aina runoudesta lehtien pääkirjoituksiin. Tekoäly, AI tai miksi sitä nyt kutsutaan, mahdollistaa rutiininomaisten tehtävien siirtämisen ihmiseltä koneelle […]

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Ajankohtaista

Sähkötyöturvallisuudesta täytyy yhä huolehtia

Sähkömaailma Extran pääkirjoitus, joulukuu 2022. Vuonna 1965 sähkötapaturmissa kuoli Suomessa kaiken kaikkiaan 22 henkilöä, joista 12 oli sähköalan ammattilaisia. Tuo luku on viranomaisten tietoon tullut määrä ja on mahdollista, että uhreja olisi ollut enemmänkin. Reilussa […]

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Ajankohtaista

Sähkömarkkinat myllerryksessä

Pääkirjoitus, Sähkömaailma Extra 4/2022. Kesän ja syksyn aikana julkisuudessa on käyty vilkasta keskustelua ja veikkailua siitä, miten sähkö riittää ensi talvena ja erityisesti siitä, mitä se maksaa. Kuluttajat ovat joutuneet miettimään, miten talven sähkölaskuista selviää. […]

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Ajankohtaista

Vety ilmastokriisin ratkaisijana?

Pääkirjoitus, Sähkömaailma Extra 3/2022. Urainan sota on vauhdittanut ainakin Euroopassa tahtoa päästä irti öljy- ja kaasuriippuvuudesta Venäjään liittyen. Toivottavasti se vauhdittaa yleensäkin irtautumista fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Hetkessä tämä ei onnistu, eikä yhtä ainoaa ratkaisua ole […]

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Sähkömaailma Extran pääkirjoitus

Kiertotalous kannattaa

Pääkirjoitus, Sähkömaailma Extra 1/2022. Vantaalla sijaitseva jätevoimala polttaa vuodessa 374 000 tonnia kotitalouksien sekajätettä. Tästä roskasta voimala tuottaa vuodessa noin puolet koko Vantaan tarvitsemasta kaukolämmöstä ja noin 30 prosenttia kaupungin vuotuisesta sähköntarpeesta. Jätteestä saatava sähköteho […]

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Ajankohtaista

Mistä puhutaan vuonna 2022?

Pääkirjoitus, Sähkömaailma Extra 5/2021. Sähköalalla keskusteluissa on toistunut usein se, että alalla on käsissään kaikki avaimet ilmastohaasteen ratkaisemiseksi esimerkiksi liikenteen sähköistyessä sekä uusiutuvan energian tuotannon lisääntyessä. Teema säilyy varmasti vuoden 2022 keskusteluissa, mutta tärkeintä on, […]

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Ajankohtaista

Automaatio-osaajille on kysyntää

Pääkirjoitus, Sähkömaailma Extra 4/2021. Automaatio nousee usein esille, kun keskustellaan energiatehokkuuden parantamisesta kiinteistöissä. Sen merkitys on tunnustettu rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä siten, että tietyn kokoisissa kiinteistöissä edellytetään automaatiojärjestelmiä lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien ohjauksessa. Direktiivin seuraavaa versiota valmistellaan jo […]

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Ajankohtaista

Minustako sähköntuottaja?

Pääkirjoitus, Sähkömaailma Extra 3/2021. Uusiutuvien energiamuotojen käytön nopea yleistyminen on aiheuttanut – ja aiheuttaa – merkittäviä muutostarpeita koko sähköjärjestelmään ja sähkömarkkinaan. Kehitys on yleensä hyväksi, sillä se tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja samalla perinteisiä ajattelutapoja joudutaan […]