Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Sähkömaailma Extran pääkirjoitus

Kiertotalous kannattaa

Pääkirjoitus, Sähkömaailma Extra 1/2022. Vantaalla sijaitseva jätevoimala polttaa vuodessa 374 000 tonnia kotitalouksien sekajätettä. Tästä roskasta voimala tuottaa vuodessa noin puolet koko Vantaan tarvitsemasta kaukolämmöstä ja noin 30 prosenttia kaupungin vuotuisesta sähköntarpeesta. Jätteestä saatava sähköteho […]

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Ajankohtaista

Mistä puhutaan vuonna 2022?

Pääkirjoitus, Sähkömaailma Extra 5/2021. Sähköalalla keskusteluissa on toistunut usein se, että alalla on käsissään kaikki avaimet ilmastohaasteen ratkaisemiseksi esimerkiksi liikenteen sähköistyessä sekä uusiutuvan energian tuotannon lisääntyessä. Teema säilyy varmasti vuoden 2022 keskusteluissa, mutta tärkeintä on, […]

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Ajankohtaista

Automaatio-osaajille on kysyntää

Pääkirjoitus, Sähkömaailma Extra 4/2021. Automaatio nousee usein esille, kun keskustellaan energiatehokkuuden parantamisesta kiinteistöissä. Sen merkitys on tunnustettu rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä siten, että tietyn kokoisissa kiinteistöissä edellytetään automaatiojärjestelmiä lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien ohjauksessa. Direktiivin seuraavaa versiota valmistellaan jo […]

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Ajankohtaista

Minustako sähköntuottaja?

Pääkirjoitus, Sähkömaailma Extra 3/2021. Uusiutuvien energiamuotojen käytön nopea yleistyminen on aiheuttanut – ja aiheuttaa – merkittäviä muutostarpeita koko sähköjärjestelmään ja sähkömarkkinaan. Kehitys on yleensä hyväksi, sillä se tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja samalla perinteisiä ajattelutapoja joudutaan […]

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Ajankohtaista

Paloturvallisuus kaipaa petrausta

Pääkirjoitus, Sähkömaailma Extra 2/2021. Paloturvallisuutta mitataan muun muassa palokuolemien määrällä. Suomi on ollut tässä vertailussa keskimääräistä pohjoismaista ja eurooppalaista tasoa alempana. 2010-luvulla palokuolemia oli yhteensä hieman alle 700 ja tässä oli pientä kohentumista edelliseen vuosikymmeneen […]

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Ajankohtaista

Ponnistetaan pidemmälle ja sukelletaan syvemmälle

Pääkirjoitus, Sähkömaailma Extra 1/2021. Edessäsi on ensimmäinen Sähkömaailma Extra -julkaisu. Liikkeelle ei kuitenkaan lähdetä täysin tyhjästä, sillä lehden edeltäjät (Sähköurakoitsija 1958–1991) ja Sähköala (1991–2020) antavat vahvan pohjan uuden lehden käynnistämiselle. Vuoden 1958 ensimmäisen Sähköurakoitsija-lehden pääkirjoituksessa […]