Caruna tutkii verkon kuormittamisen lisäysmahdollisuuksia

Kokeilussa tullaan käyttämään norjalaisen Heimdall Powerin valmistamia mittausantureita. Anturi mittaa sekä kaapelin virtaa, jännitettä, kuormitettavuutta että lämpötilaa. Kuva Heimdall Power.
Kokeilussa tullaan käyttämään norjalaisen Heimdall Powerin valmistamia mittausantureita. Anturi mittaa sekä kaapelin virtaa, jännitettä, kuormitettavuutta että lämpötilaa. Kuva Heimdall Power.

Carunan pilottiprojektissa selvitetään, voiko 110 kilovoltin ilmajohtoverkon johtimien kuormitusta kasvattaa nykyisestä.

SM Extra audioartikkelit

Kokeilun tavoitteena on selvittää, voiko olemassa olevassa sähköverkossa siirtää nykyistä enemmän tehoa. Pilotissa ilmaverkon johtimiin asennetaan sensoreita, jotka välittävät tietoa johtimen tilasta. Tiedot yhdistetään säätilatietoihin, jolloin pystytään määrittämään johtimien todellinen kuormitettavuus.

Hankkeen projektipäällikkö Ossi Juujärven mukaan johdon kuormitettavuus on määritelty perinteisesti kiinteäksi kesä- ja talviolosuhteisiin. Kiinteät rajat eivät huomioi muuttuvia sääolosuhteita täysmääräisesti. Johtimien kuormitettavuuteen vaikuttavat erityisesti tuulen nopeus ja suunta sekä ympäristön lämpötila. Kokeilu aloitetaan Espoossa kevään aikana.

Carunan tiedote