Cadmatic kehitti yhteistyöprojektin opiskelijoille

TAMKissa opiskelevat Juho Kattainen ja Jussi-Pekka Juvela tutkivat kerrostalon suunnitteluprojektin tietomallia. Kuva Timo Riisiö.
TAMKissa opiskelevat Juho Kattainen ja Jussi-Pekka Juvela tutkivat kerrostalon suunnitteluprojektin tietomallia. Kuva Timo Riisiö.

Cadmaticin kehittämä toimintamalli tuo opiskeluun käytännönläheisyyttä ja suunnitteluosaamista.

SM Extra audioartikkelit

Juho Kattainen opiskelee sähkö- ja Arttu Laukkanen LVI-puolella Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK). Kolmannen vuoden opintoihin heillä sisältyi mielenkiintoinen tehtävä vetää oman opintoalansa opiskelijaryhmää, jotka suunnittelivat palveluasumiseen suunnatun viisikerroksisen talon LVI- ja sähkötekniikan.

Suunnittelu liittyi Cadmatic oy:n tarjoamaan yhteistyöprojektiin, jossa opiskelijat saivat arkkitehdin piirtämät työkuvat ja tietomallit sekä niihin liittyvät tilaajan lähtötiedot esimerkiksi avustetun asumisen palvelutiloista muiden asuintilojen rinnalla. Suunnittelu sisälsi kaikki tarvittavat laskelmat ja dokumentit.

– Saimme ohjeeksi suunnitella realistisesti, mitä tekniikan tulee sisältää. Lähtökohtana oli monipuolisuus, joka soveltuu kaikentyyppisille asujille. Asennoiduimme työhön kuin toteuttaisimme todellista ja toteutuskelpoista kohdetta, Juho kuvaa alkutilannetta.

Cadmatic on sähköalan opiskelijoille tuttu suunnittelutyökalu, kun taas LVI-puolella käytetään Magicadia.

– Eri ohjelmistoissa on samat ominaisuudet, mutta ne ovat erilaisia käyttää. Cadmaticin tuella ja koulutuksella osaamisemme kehittyi nopeasti, Arttu kertoo.

Mentorit ja yhteistyö keskiössä

Projekti käynnistyi joulukuussa 2021 ja sille annettiin työaikaa 10 viikkoa. Sähköpuolen ryhmään kuului seitsemän opiskelijaa ja LVI-puolen ryhmään neljä. Olennainen osa opiskelijoiden työtä oli pitää yhteyttä yritysmentoreihin, sähkön osalta osastopäällikkö Sakari Pihlavirtaan Sitowiselta ja LVI-puolella LVI-kehityspäällikkö Liisa Harjulaan Rejlersiltä.

– Liisasta oli suunnattoman iso apu. Lähetimme hänelle kuvia tsekattavaksi työn edetessä ja saimme niihin hyödyllisiä kommentteja, Arttu korostaa mentorin roolia.

Myös Juhon mielestä palaverit veivät työtä oikeaan suuntaan.

– Saimme Sakarilta arvokkaita näkökulmia ja kannanottoja suunnitelmien järkevyydestä ja toimivuudesta. Yhteistyön merkitystä ei voi liikaa tähdentää, niin massiivisesta tekniikan määrästä on kyse. Lopputuloksesta tuli sangen ammattimainen.

Yhteistyö korostui myös keskinäisessä työskentelyssä, esimerkiksi paljon tekniikkaa sisältävän pienen valmistuskeittiön osalta. Työ osoitti niin ikään proaktiivisuuden ja ajatuksen juurruttamisen tärkeyden ammattimaisessa suunnittelussa.

Toimiva kanava rekrytointiin

Cadmaticin rakentamisen toimialan kehitysjohtaja Timo Riisiö tunnustautuu oppilaitos- ja yritysyhteistyömallin isäksi. Tavoitteena on tuoda opiskeluun lisäarvoa käytännönläheisellä ja ajankohtaisella opetussisällöllä ja sen myötä uusien asiantuntijoiden kouluttamisella.

– Ideana on luoda kumppanuusverkosto suunnittelualan ammattilaisista opettajien rinnalle. Olemme saaneet toteutuneista projekteista todella hyvää palautetta.

Cadmatic on käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Suunnitteluyrityksistä mentoriverkostoon kuuluvat Suomen suurimmat toimistot. Riisiö näkee kumppanuuden antavan mahdollisuuksia suunnitteluprosessin kehittämiseen ja tuovan buustia yritysten rekrytointiin.

Sitowisen Pihlavirta on samaa mieltä. Suunnittelijoista on huutava pula ja heidät revitään koulusta töihin usein jo opiskeluaikana. Motivoituneet opiskelijat ottavat oppia vastaan ja kehittyvät päteviksi alan ammattilaisiksi.

– Projekti yhdisti hyvin teorian ja käytännön. Yhteistyö koulujen kanssa on meille tärkeä ja toimiva kanava osaavan työvoiman saamiseksi. Tästäkin ryhmästä rekrytoimme jo yhden opiskelijan kesätöihin.
TAMKin uudessa opetussuunnitelmassa projektityö tulee olemaan osa opetusta.

Vesa Vainio, teksti

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!